ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเปนเท็จ ไม่เคยถูกพิสูจน์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


2 ผลลัพธ์ สำหรับ ถูกตั้งข้อสงส [...] เคยถูกพิสูจน์
ภาษา
หรือค้นหา: -ถูกตั้งข้อสง [...] คยถูกพิสูจน์-, *ถูกตั้งข้อสง [...] คยถูกพิสูจน์*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suspected fraudulent claim, never proven. ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเปนเท็จ ไม่เคยถูกพิสูจน์ Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suspected fraudulent claim, never proven. ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเปนเท็จ ไม่เคยถูกพิสูจน์ Episode #1.3 (2010)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0217 seconds, cache age: 13.145 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม