ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

youthfulness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -youthfulness-, *youthfulness*, youthfulnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
youthfulness (n) jˈuːθfəlnəs (y uu1 th f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つや, tsuya] (n) (1) gloss; glaze; (2) charm; romance; love; youthfulness; (3) color; colour; feeling; (P) [Add to Longdo]
黄口[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience [Add to Longdo]
弱冠(P);若冠(iK)[じゃっかん, jakkan] (n) (1) aged 20; (2) youthfulness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Youthful \Youth"ful\, a.
   1. Not yet mature or aged; young. "Two youthful knights."
    --Dryden. Also used figuratively. "The youthful season of
    the year." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the early part of life; suitable to
    early life; as, youthful days; youthful sports. "Warm,
    youthful blood." --Shak. "Youthful thoughts." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fresh; vigorous, as in youth.
    [1913 Webster]
 
       After millions of millions of ages . . . still
       youthful and flourishing.       --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Puerile; juvenile.
 
   Usage: {Youthful}, {Puerile}, {Juvenile}. Puerile is always
      used in a bad sense, or at least in the sense of what
      is suitable to a boy only; as, puerile objections,
      puerile amusements, etc. Juvenile is sometimes taken
      in a bad sense, as when speaking of youth in contrast
      with manhood; as, juvenile tricks; a juvenile
      performance. Youthful is commonly employed in a good
      sense; as, youthful aspirations; or at least by way of
      extenuating; as, youthful indiscretions. "Some men,
      imagining themselves possessed with a divine fury,
      often fall into toys and trifles, which are only
      puerilities." --Dryden. "Raw, juvenile writers imagine
      that, by pouring forth figures often, they render
      their compositions warm and animated." --Blair.
      [1913 Webster] -- {Youth"ful*ly}, adv. --
      {Youth"ful*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 youthfulness
   n 1: the freshness and vitality characteristic of a young person
      [syn: {youth}, {youthfulness}, {juvenility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top