ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

you know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you know, you [...] and servants.-, *you know, you [...] and servants.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.หลังกำแพง กับคนใช้และคนขับรถและบริกร Taken (2008)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

you ( Y UW1) know ( N OW1), you ( Y UW1) live in ( L AY1 V IH0 N) your ( Y AO1 R) little ( L IH1 T AH0 L) bubble ( B AH1 B AH0 L) here ( HH IY1 R) behind ( B IH0 HH AY1 N D) your ( Y AO1 R) wall ( W AO1 L), with ( W IH1 DH) your ( Y AO1 R) maids ( M EY1 D Z) and ( AH0 N D) chauffeurs ( SH OW0 F ER1 Z) and ( AH0 N D) servants ( S ER1 V AH0 N T S).

 


  

 
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
know
 • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
 • จำได้[Lex2]
 • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
 • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
 • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
 • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
 • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
 • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (v) /n'ɒu/ [OALD]
live in
 • อาศัยอยู่ในหรือที่[Lex2]
 • มีชีวิตอยู่ใน (สภาพ)[Lex2]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
little
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • ใจแคบ: คับแคบ [Lex2]
 • แทบจะไม่[Lex2]
 • ไม่บ่อย[Lex2]
 • ไม่สำคัญ: เล็กน้อย [Lex2]
 • ระยะทางสั้น[Lex2]
 • ระยะเวลาสั้น[Lex2]
 • เล็ก[Lex2]
 • เล็กน้อย: น้อย, ไม่มาก [Lex2]
 • เล็กน้อย: นิดหน่อย [Lex2]
 • สั้นๆ (ช่วงเวลา): สักครู่, สักประเดี๋ยว [Lex2]
 • อ่อนกว่า: อายุน้อยกว่า [Lex2]
 • อายุน้อย[Lex2]
 • (ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย) ###S. small, young, mean, weak [Hope]
 • (adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย [Nontri]
 • (n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น [Nontri]
 • /L IH1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) /l'ɪtl/ [OALD]
bubble
 • ฟอง[Lex2]
 • ผุดเป็นฟอง[Lex2]
 • เรอ[Lex2]
 • ทำให้เกิดฟอง: ทำให้เป็นฟอง [Lex2]
 • (บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง [Hope]
 • (n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง [Nontri]
 • (vi) เกิดฟอง,โกง,หลอกลวง [Nontri]
 • /B AH1 B AH0 L/ [CMU]
 • (v) /b'ʌbl/ [OALD]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (a) /h'ɪəʳr/ [OALD]
behind
 • ข้างหลัง[Lex2]
 • ล้าหลังกว่า: ช้ากว่า, ตามหลัง [Lex2]
 • ที่ค้างชำระเงิน: ชำระเงิน [Lex2]
 • เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว[Lex2]
 • ที่เหลืออยู่[Lex2]
 • ซ่อนเร้นอยู่ภายใน: ไม่เปิดเผย, แฝง [Lex2]
 • ช้า (ใช้กับนาฬิกา)[Lex2]
 • สนับสนุน: อยู่เบื้องหลัง [Lex2]
 • (บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น ###S. aback -Conf. at the back of [Hope]
 • (adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า [Nontri]
 • (n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง [Nontri]
 • (pre) หลัง,ข้างหลัง [Nontri]
 • /B IH0 HH AY1 N D/ [CMU]
 • (n) /b'ɪh'aɪnd/ [OALD]
wall
 • ผนังห้อง[Lex2]
 • กำแพง: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว [Lex2]
 • สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้[Lex2]
 • ตั้งกำแพงล้อมรอบ: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ [Lex2]
 • แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง[Lex2]
 • สิ่งที่เป็นอุปสรรค[Lex2]
 • ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)[Lex2]
 • (วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง [Hope]
 • (n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง [Nontri]
 • (vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น [Nontri]
 • /W AO1 L/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːl/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
maids
 • /M EY1 D Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪdz/ [OALD]
  [maid]
 • สาวใช้: สาวใช้, หญิงรับใช้ [Lex2]
 • สาวโสด: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน) [Lex2]
 • (เมด) n. เด็กผู้หญิง,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,คนใช้ผู้หญิง,หญิงแก่ที่ยังไม่แต่งงาน,หญิงบริสุทธิ์. ###SW. maidish adj. maidishness n. ###S. maiden [Hope]
 • (n) หญิงสาว,สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน [Nontri]
 • /M EY1 D/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪd/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
chauffeurs
 • /SH OW0 F ER1 Z/ [CMU]
 • /SH OW1 F ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɒufəz/ [OALD]
  [chauffeur]
 • ขับรถให้[Lex2]
 • คนขับรถยนต์: โชเฟอร์ [Lex2]
 • คบขับรถ, พนักงานขับรถ [LongdoFR]
 • (โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่ [Hope]
 • (n) คนขับรถ [Nontri]
 • /SH OW0 F ER1/ [CMU]
 • /SH OW1 F ER0/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɒufər/ [OALD]
servants
 • /S ER1 V AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /s'ɜːʳvənts/ [OALD]
  [servant]
 • คนรับใช้: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ [Lex2]
 • ลูกจ้าง: ข้าราชการ [Lex2]
 • (เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส ###S. housekeeper,maid,butler [Hope]
 • (n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง [Nontri]
 • /S ER1 V AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /s'ɜːʳvənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top