ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yell at

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yell at-, *yell at*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't yell at me, Stanley.อย่า ตะโกน มาที่ฉัน สแตนลี่ย์ I Spit on Your Grave (1978)
I don't like when people yell at me for no reason at all.ฉัน ไม่ชอบ เมื่อมีคน ตะโกน มา ที่ฉัน ไม่มีเหตุผล ที่ aII I Spit on Your Grave (1978)
Don't yell at me.อย่าตะโกนใส่ผม The Blues Brothers (1980)
All you do is yell at him and make him feel he's not good enough.ฟังนะว่าใครพูด *batteries not included (1987)
You don't have to yell at me. I have nothing to say.อย่าตะโกนใส่ฉัน ฉันไม่มีอะไรจะพูด Punchline (1988)
He'd yell at the kids for no reason and then he would shake like he was having a seizure.เขาตะโกนใส่ลูกๆ โดยไม่มีเหตุผล แล้วตัวเขาก็สั่น ยังกับว่าเขาเป็นโรคลมชัก Squeeze (1993)
I thought you were gonna be cool. Now, when you yell at me, it makes me nervous.ฉันคิดว่าคุณจะเป็นเย็น ตอนนี้เมื่อคุณตะโกนใส่หน้าฉันมันทำให้ฉันประสาท Pulp Fiction (1994)
...Don't yell at her! All right, since you're all not gonna eat.อย่าตะคอกนะ ก็ได้ ถ้าพวกเธอไม่กินอะไร Signs (2002)
If you get a cold everyone will yell at me. I won't catch a cold.ฉันคิดว่า แจอิน ก็ตระหนักเรื่องนั้นเหมือนกัน Something About 1% (2003)
Look, I didn't come here to yell at you, okay?เอาละ ฉันไม่ได้มานี่เพื่อ ว่าเธอโอเค? A Cinderella Story (2004)
I thought I heard someone yell at you "Go, Dad,"เดี๊ยนว่าเดี๊ยนได้ยิน ใครตะโกนว่า "ไปเลยพ่อ" Shall We Dance (2004)
Don't yell at me, sir. I didn't make you late.อย่าตะโกนใส่ฉัน ฉันไม่ได้ทำให้คุณมาสาย Little Miss Sunshine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yell atDon't yell at me.
yell atWhen I asked Dad for more money, he really blew up and started to yell at me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top