ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xero

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xero-, *xero*
English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xero[ADJ] แห้ง
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] เครื่องถ่ายเอกสาร
xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร, See also: ทำสำเนาเอกสาร
Xerox[N] เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร
Xerox[VI] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
Xerox[VT] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
xerosere[N] การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerophily[N] การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophyte[N] ต้นไม้ในทะเลทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerographic printerxerographic printer เครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนาหมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดาษเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงปัดด้วยผ้าหมึกแห้งให้ขึ้นเป็นสีทีหลัง เป็นการใช้ทั้งความร้อน และแรงอัด ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรที่คมชัดมาก ความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ในราว 400 บรรทัดต่อนาที
xerophilous(ซิรอฟ'ฟะเลิส) adj. เจริญเติบโตในที่แห้ง
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.
xerox(ซี'รอคซฺ) n. [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร vt.,vi. ถ่ายเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeroderma; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xerodermia; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerodermia; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xeroderma; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerographic printerเครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
xeroma๑. ภาวะเยื่อตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xerosis, conjunctival]๒. ภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xerophthalmia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromeniaภาวะตกระดูแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromorphicมีสัณฐานแบบพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeromycteriaภาวะเยื่อจมูกแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophthalmiaภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xerography การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
เครื่องซีร็อกซ์[n.] (khreūang Sīrǿk) EN: Xerox machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasān) EN: copy ; make a copy ; xerox   FR: photocopier

CMU English Pronouncing Dictionary
XEROX Z IH1 R AA0 K S
XEROX'S Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXED Z IH1 R AA0 K S T
XEROXES Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXING Z IH1 R AA0 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xerox (v) zˈɪəʳrɒks (z i@1 r o k s)
Xeroxed (v) zˈɪəʳrɒkst (z i@1 r o k s t)
Xeroxes (v) zˈɪəʳrɒksɪz (z i@1 r o k s i z)
Xeroxing (v) zˈɪəʳrɒksɪŋ (z i@1 r o k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施乐[Shī lè, ㄕ ㄌㄜˋ, / ] Xerox, #88,108 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xerographie {f}xerography [Add to Longdo]
Xerographie {f}; Vervielfältigungstechnik {f}xerographic [Add to Longdo]
Xerographiepapier {n}xerography paper [Add to Longdo]
Xerophthalmie {f}; Trockenheit des äußeren Auges [med.]xerophthalmia; dry eyes [Add to Longdo]
Xerostomie {f}; Trockenheit der Mundschleimhaut [med.]xerostomia; dry mouth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼログラフィー[, zerogurafi-] (n) xerography [Add to Longdo]
ゼロックス[, zerokkusu] (n) Xerox; (P) [Add to Longdo]
角膜乾燥症[かくまくかんそうしょう, kakumakukansoushou] (n) corneal xerosis [Add to Longdo]
乾生植物[かんせいしょくぶつ, kanseishokubutsu] (n) xerophyte [Add to Longdo]
耐乾性[たいかんせい, taikansei] (adj-no,n) xerophilous; drought-resistant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロックス[ぜろっくす, zerokkusu] Xerox [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top