ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wriggly

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wriggly-, *wriggly*, wrigg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wriggly[ADV] อย่างคดเคี้ยว, See also: อย่างหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wriggly(ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I clean the top window, my fingers go wriggly.เวลาทำความสะอาดกระจกด้านบน หนูต้องทำนิ้วกระดุ๊กกระดิ๊ก A Muse (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wriggly
   adj 1: moving in a twisting or snake-like or wormlike fashion;
       "wiggly worms" [syn: {wiggly}, {wriggling}, {wriggly},
       {writhing}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wriggly

 


  

 
wriggly
 • อย่างคดเคี้ยว: อย่างหลบหลีก [Lex2]
 • (ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top