ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

withdrawing

W IH0 TH D R AO1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withdrawing-, *withdrawing*, withdraw
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's withdrawing his investment?เขาจะถอนหุ้นเหรอ? Unstoppable Marriage (2007)
I will carefully reconsider withdrawing from the project.I will carefully reconsider withdrawing from the project. Unstoppable Marriage (2007)
He will reconsider withdrawing from the project.เขาจะกลับไปพิจารณาเรื่องการร่วมหุ้นในโครงการอีกครั้งหนึ่ง Unstoppable Marriage (2007)
Vargo closed out two bank accounts the day before he disappeared, withdrawing a total of $11, 350.วาร์โก้ได้ไปปิดบัญชีสองบัญชีในวันก่อนเขาหายตัวไป. การเคลื่อนไหวในบัญชีมีทั้งหมด 11, 350 ดอลล่าห์ Last Man Standing (2008)
He's withdrawing his entire contribution from the foundation.เขากำลังจะถอนการบริจาคทั้งหมด จากกองทุน I Lied, Too. (2009)
I will be withdrawing my admission.ฉันว่าจะเพิกถอนสภาพนักศึกษา The Freshmen (2009)
They're all freaking out about something while they're withdrawing maximum amounts from their accounts just like our firstพวกเขาสติแตกกับบางอย่าง ขณะถอนเงินก้อนโต จากบัญชี คล้ายกับ First Blood (2010)
It could be the aliens are withdrawing their forces, trying to figure out what just hit them.และพยายามหาว่า อะไรโจมตีมัน ถ้าเป็นงั้นจริง มันก็มีโอกาส Eight Hours (2011)
You're gonna... you're gonna be withdrawing from the race, then.เธอจะถอนตัวจากการแข่งขัน แล้ว Asian F (2011)
Can't we get in trouble for withdrawing evidence?เราช่วยไม่สร้างปัญหา กับหลักฐานพวกนี้ได้ไหม? Father Knows Best (2012)
Spencer, I'm withdrawing the reward.สเปนเซอร์ ฉันจะยกเลิกเรื่องรางวัลแล้ว Birds of a Feather (2012)
Spencer, you were right. I'm withdrawing the reward.สเปนเซอร์ เธอพูดถูก ฉันจะถอนรางวัล The Remains of the 'A' (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WITHDRAWING W IH0 TH D R AO1 IH0 NG
WITHDRAWING W IH0 DH D R AO1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withdrawing (v) wˈɪðdrˈɔːɪŋ (w i1 dh d r oo1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下城[げじょう, gejou] (n, vs) withdrawing from the castle [Add to Longdo]
市場撤退[しじょうてったい, shijoutettai] (n) pulling out of a market; withdrawing from a market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdraw \With*draw"\ (w[i^][th]*dr[add]"), v. t. [imp.
   {Withdrew} (-dr[udd]"); p. p. {Withdrawn} (-dr[add]n"); p.
   pr. & vb. n. {Withdrawing}.] [With against + draw.]
   1. To take back or away, as what has been bestowed or
    enjoyed; to draw back; to cause to move away or retire;
    as, to withdraw aid, favor, capital, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Impossible it is that God should withdraw his
       presence from anything.        --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To take back; to recall or retract; as, to withdraw false
    charges.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top