ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wisenheimer

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisenheimer-, *wisenheimer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wisenheimer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wisenheimer*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisenheimer[N] คนที่อวดฉลาด, Syn. wiseacre, wise guy, smart aleck

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wisenheimer.- WisenheimerA League of Their Own (1992)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wisenheimer
   n 1: an upstart who makes conceited, sardonic, insolent comments
      [syn: {wise guy}, {smart aleck}, {wiseacre}, {wisenheimer},
      {weisenheimer}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wisenheimer

 


  

 
wisenheimer
 • คนที่อวดฉลาด[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top