ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wherefore

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wherefore-, *wherefore*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wherefore(n) เหตุผล, See also: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. reason
wherefore(adv) ดังนั้น, See also: ด้วยเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น, Syn. hence, thence, therefore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wherefore(แวร์'ฟอร์) adv. เพื่ออะไร, ทำไม conj. ด้วยเหตุผลอะไร, n. เหตุผล, สาเหตุ, มูลเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
wherefore(adv) ทำไม, ไฉน, ด้วยเหตุที่, ด้วยเหตุฉะนั้น
wherefore(con) ทำไม, ด้วยเหตุที่, ด้วยเหตุผลอะไร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Romeo, o Romeo, wherefore art thou Romeo?Romeo, oh Romeo, wherefore art thou Romeo? Toy Story 3 (2010)
Sophia! Wherefore art thou, my sweet Sophia?โวเฟีย แม่ยอดดวงใจ โซเฟียสุดที่รัก Letters to Juliet (2010)
No idea what, when, wherefore or why.ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
♪ Sister, brother, wherefore art thou? ♪น้องสาว น้องชาย โอ้เธออยู่ไหนกัน Original Song (2011)
Wherefore art thou?ศิลปะเพราะฉะนั้นเจ้า One Chance (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะเหตุอะไร(ques) why, See also: wherefore, for what reason, Syn. เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: เพราะเหตุอะไรพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานปัญญาประดิษฐ์กันนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพราะอะไร[phrǿ arai] (adv) EN: for what reason ; why ; wherefore  FR: à cause de quoi
เพราะฉะนั้น[phrǿ chanan] (x) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison
เพราะเหตุนี้[phrǿ hēt nī] (x) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: à cause de ça

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wherefore (a) wˈɛəʳfɔːr (w e@1 f oo r)
wherefores (n) wˈɛəʳfɔːz (w e@1 f oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
何故[hé gù, ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ,  ] wherefore #29,165 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wherefore \Where"fore\, adv. & conj. [Where + for.]
   [1913 Webster]
   1. For which reason; so; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore by their fruits ye shall know them.
                          --Matt. vii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. For what reason; why; -- used interrogatively.
    [1913 Webster]
 
       But wherefore that I tell my tale.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore didst thou doubt?      --Matt. xiv.
                          31.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wherefore \Where"fore\, n.
   the reason why. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wherefore
   n 1: the cause or intention underlying an action or situation,
      especially in the phrase `the whys and wherefores' [syn:
      {why}, {wherefore}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top