ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unproven

AH0 N P R UW1 V AH0 N   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unproven-, *unproven*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agent Fitz is unproven in the field, and knowing would have caused himจนท.ฟิตซ์ไม่เชี่ยวชาญภาคสนาม ถ้าเขารู้อาจเสียสมาธิ The Hub (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPROVEN AH0 N P R UW1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unproven (j) ˈʌnprˈuːvn (uh1 n p r uu1 v n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unproven
   adj 1: not proved; "unproved allegations"; "unproved
       assumptions" [syn: {unproved}, {unproven}] [ant:
       {proved}, {proven}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top