ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tischler

T IH1 SH AH0 L ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tischler-, *tischler*
CMU English Pronouncing Dictionary
TISCHLER    T IH1 SH AH0 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischler {m}; Tischlerin {f}; Schreiner {m}; Schreinerin {f} | Tischler {pl}; Schreiner {pl} | Kunsttischler {m}joiner; carpenter | joiners; carpenters | cabinetmaker [Add to Longdo]
Tischlerarbeiten {pl}joineries [Add to Longdo]
Tischlerei {f}; Schreinerei {f} | Tischlereien {pl}; Schreinereien {pl}joinery | joineries [Add to Longdo]
Tischlerhammer {m}claw hammer [Add to Longdo]
Tischlerleim {m}solid glue [Add to Longdo]
tischlern | tischlernd | getischlertto do woodwork; to do joiner's work | doing woodwork; doing joiner's work | done woodwork; done joiner's work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tischler /tiʃlr/ 
   joiner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top