ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the authority [...] uling itself.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the authority [...] uling itself.-, *the authority [...] uling itself.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา the authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *the authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself.อำนาจใด ๆ ของดิซาโว่ \ ได้เรียนรู้จากการคุยกับเขา จากคำบอกเล่าของคุณ หรือ, จริง ๆ แล้ว \ มันคือพลังอำนาจขอบมันเอง ไม่ ... Everything Is Broken (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

the ( DH AH0) authority ( AH0 TH AO1 R AH0 T IY0) disavows any ( EH1 N IY0) knowledge ( N AA1 L AH0 JH) of ( AH1 V) our ( AW1 ER0) interview ( IH1 N T ER0 V Y UW2) your ( Y AO1 R) statement ( S T EY1 T M AH0 N T) or ( AO1 R), indeed ( IH2 N D IY1 D), this ( DH IH1 S) ruling ( R UW1 L IH0 NG) itself ( IH2 T S EH1 L F).

 


  

 
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
authority
 • ผู้ที่รอบรู้[Lex2]
 • ผู้มีอำนาจ: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ [Lex2]
 • ฝ่ายบริหาร: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร [Lex2]
 • อำนาจในการสั่งการ: อำนาจ, อำนาจหน้าที่ [Lex2]
 • (ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก [Hope]
 • (n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ [Nontri]
 • /AH0 TH AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɔːth'ɒrɪtiː/ [OALD]
disavows
 • (v) /dˌɪsəv'auz/ [OALD]
  [disavow]
 • (ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) . ###SW. disavowal n. ดูdisavow [Hope]
 • (vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด [Nontri]
 • /D IH2 S AH0 V AW1/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəv'au/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛniː/ [OALD]
knowledge
 • ความรู้: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ [Lex2]
 • (นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว ###S. learning [Hope]
 • (n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก [Nontri]
 • /N AA1 L AH0 JH/ [CMU]
 • /N AA1 L IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /n'ɒlɪʤ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
interview
 • การสัมภาษณ์[Lex2]
 • สัมภาษณ์: สนทนา, ซักถาม [Lex2]
 • (อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์ ###SW. interviewer n. ###S. parley,meeting [Hope]
 • (n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม [Nontri]
 • (vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม [Nontri]
 • /IH1 N T ER0 V Y UW2/ [CMU]
 • (v) /'ɪntəvjuː/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
statement
 • แถลงการณ์: คำแถลง, ถ้อยแถลง [Lex2]
 • (สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน. ###S. assertion [Hope]
 • (n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย [Nontri]
 • /S T EY1 T M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /st'ɛɪtmənt/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
indeed
 • อย่างแท้จริง: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง [Lex2]
 • (อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง ###S. really, truly [Hope]
 • (adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว [Nontri]
 • /IH2 N D IY1 D/ [CMU]
 • (a) /'ɪnd'iːd/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
ruling
 • ซึ่งปกครอง: ซึ่งมีอำนาจ, ซึ่งครอบงำ [Lex2]
 • คำวินิจฉัย: คำตัดสิน, การชี้ขาด [Lex2]
 • (รู'ลิง) n. การวินิจฉัย,การชี้ขาด,การลากเส้นด้วยไม้บรรทัด adj. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป ###S. decision,governing [Hope]
 • /R UW1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'uːlɪŋ/ [OALD]
  [rule]
 • หลักเกณฑ์: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ [Lex2]
 • นิสัยปกติ[Lex2]
 • การปกครอง: การควบคุม [Lex2]
 • วินัยทางศาสนา[Lex2]
 • วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์[Lex2]
 • บรรทัด: เส้นบรรทัด [Lex2]
 • ปกครอง: ควบคุม, คุม [Lex2]
 • ขีดเส้น: ตีเส้น [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอิทธิพลเหนือ, ครอบงำ [Lex2]
 • ตัดสิน: พิพากษา, ชี้ขาด [Lex2]
 • (รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ) [Hope]
 • (n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,ชี้ขาด,ตัดสินใจ,ปกครอง,ขีดเส้น [Nontri]
 • /R UW1 L/ [CMU]
 • (v) /r'uːl/ [OALD]
itself
 • ตัวมันเอง[Lex2]
 • (อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว [Hope]
 • (pro) ตัวของมันเอง [Nontri]
 • /IH2 T S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) /'ɪts'ɛlf/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top