ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steigen

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steigen-, *steigen*
German-Thai: Longdo Dictionary
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ลงรถ, ลงจากเครื่องบิน
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ก้าวลง, ถอนตัว, See also: der Ausstieg, der Rücktritt, zurücktreten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steigen {n}; Aufgang {m}; Aufschwung {m}rise [Add to Longdo]
steigen | steigend | gestiegen | er/sie/es steigt | ich/er/sie/es stieg | er/sie/es ist/war gestiegento rise {rose; risen} | rising | risen | he/she/it rises | I/he/she/it rose | he/she/it has/had risen [Add to Longdo]
steigend [math.]increasing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
高まる[たかまる, takamaru] steigen, zunehmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  steigen /ʃtaigən/
   to be on the increase; to climb

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Steigen /ʃtaigən/ 
   stiles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top