ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speak of

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speak of-, *speak of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speak of[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, พูดเกี่ยวกับ, Syn. talk about
speak of the devil[IDM] พูดกวนๆ, See also: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย
speak of the devil[SL] ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Speak of the Devilพูดถึงก็มาเลย The Fate of the Furious (2017)
That blade you speak of was meant for their children.คมมีดจ่อที่คอหอยลูกพวกเขาต่างหากล่ะ John Wick: Chapter 2 (2017)
Once beyond these walls, you must never speak of it.พอออกไปจากห้องนี้แล้ว คุณจะไม่พูดถึงมันอีก The Six Thatchers (2017)
They speak of his power over the animals of the jungle.พวกเขาพูดถึงพลังที่เขามีต่อพวกสัตว์ในป่า The Legend of Tarzan (2016)
They speak of his power over the animals of the jungle.พวกเขาพูดถึงพลัง ที่เขามีต่อพวกสัตว์ในป่า The Legend of Tarzan (2016)
You speak of matters beyond the New Wall.ท่านมองข้ามเรื่องกำแพงใหม่ไป Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
You speak of them like they're supernaturally gifted.คุณพูดยังกับพวกเขามีพลังเหนือธรรมชาติ Split (2016)
"You speak of spark?"เจ้าพูดถึงประกายไฟหรือ Collateral Beauty (2016)
You speak of it as if you have actually been there.คุณพูดว่ามันเป็นถ้าคุณได้รับจริง มี Underworld: Blood Wars (2016)
People speak of a weapon.ใครๆ พูดถึงเรื่องอาวุธชนิดหนึ่ง The Great Wall (2016)
You speak of Kyle, you speak respectfully. Do you understand me?ถ้าจะพูดถึงไคล์ ให้พูดด้วยความเคารพ เข้าใจมั้ย Max (2015)
You will not speak of this to them.คุณจะไม่พูด นี้ให้กับพวกเขา Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speak ofHe reads French and German, not to speak of English.
speak ofHe speaks French, not to speak of English.
speak ofHow then will you believe if I speak of heaven things?
speak ofI speak of the Japanese in general.
speak ofShe can speak French and German, not to speak of English.
speak ofShe refused to speak of what had happened.
speak ofShe speaks French, not to speak of English.
speak ofSpeak of angels and you hear their wings. [Proverb]
speak ofSpeak of angels, and you will hear their wings.
speak ofSpeak of the devil (and he is sure to appear).
speak ofSpeak of the devil, here comes Kathy.
speak ofWhen you speak of a pay-raise before recognition, I am inclined to think you are putting the cart before the horse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูด[V] mention, See also: speak of, speak about, refer to, Syn. พูดถึง, Example: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ, Thai definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดถึง[v. exp.] (phūt theung) EN: mention ; talk about ; speak of ; refer to   FR: parler de ; mentionner ; faire référence à

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] speak of, #7,361 [Add to Longdo]
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, / ] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal den Teufel nicht an die Wand! [übtr.]Speak of the devil and the devil shows up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
言わんや;況んや;況や;况や[いわんや, iwanya] (exp) much more; not to mention; not to speak of; to say nothing of; let alone [Add to Longdo]
口にする[くちにする, kuchinisuru] (exp,vs-i) (1) to taste; to eat; (2) to speak of; to refer to [Add to Longdo]
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions [Add to Longdo]
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less [Add to Longdo]
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top