ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solitary confinement

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solitary confinement-, *solitary confinement*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solitary confinementการขังเดี่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's in solitary confinement somewhere.เขาขังเดี่ยวใน บางแห่ง In the Name of the Father (1993)
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
And the solitary confinement was clever.และห้องขังเดี่ยว มันเป็นอะไรที่ฉลาดมาก Law Abiding Citizen (2009)
"We're all of us sentenced to solitary confinement Inside our own skins, for life."เห็นได้ชัดว่าคนร้ายไม่สนใจว่า เหยื่อจะถูกพบหรือไม่ Solitary Man (2010)
But I will also make sure that you spend the rest of your time shuttling between solitary confinement and the rapiest available bunkmates.แต่ฉันก็จะทำให้แน่ใจเลยว่า นายจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ไป ๆ มา ๆ ระหว่าง ห้องขังเดี่ยว King's Castle (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
独居房[どっきょぼう, dokkyobou] (n) (1) single-person cell; (2) solitary confinement [Add to Longdo]
独房監禁[どくぼうかんきん, dokuboukankin] (n) solitary confinement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solitary confinement
   n 1: confinement of a prisoner in isolation from other
      prisoners; "he was held in solitary" [syn: {solitary
      confinement}, {solitary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top