ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snickering

S N IH1 K ER0 IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snickering-, *snickering*, snicker
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you snickering at me?แล้วมากระหยิ่มยิ้มย่องใส่ฉันทำไม? Lovely Complex (2007)
Or snickering that maybe you're gay.หรือกำลังหัวเราะคิกคัก เรื่องที่เขาอาจจะเป็นเกย์ Win Some, Lose Some (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snickeringI couldn't keep from snickering.

CMU English Pronouncing Dictionary
SNICKERING S N IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snickering (v) snˈɪkərɪŋ (s n i1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
忍び笑い[しのびわらい, shinobiwarai] (n) stifled laugh; chuckling; snickering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snicker \Snick"er\, v. i. [imp. & p. p. {Snickered}; p. pr. &
   vb. n. {Snickering}.] [Cf. D. snikken to sob, to sigh.]
   [Written also {snigger}.]
   1. To laugh slyly; to laugh in one's sleeve.
    [1913 Webster]
 
   2. To laugh with audible catches of voice, as when persons
    attempt to suppress loud laughter.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top