ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

settee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settee-, *settee*
Possible hiragana form: せってえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settee(n) ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน, Syn. couch, sofa

English-Thai: Nontri Dictionary
settee(n) เก้าอี้ยาวมีพนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
setteeเก้าอี้ยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้นวม(n) sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้นวม[kao-ī nūam] (n, exp) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair  FR: fauteuil [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settee (n) sˈɛtˈiː (s e1 t ii1)
settees (n) sˈɛtˈiːz (s e1 t ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sofa { n } | Sofas { pl }settee | settees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settee \Set*tee"\, n. [From {Set}; cf. {Settle} a seat.]
   A long seat with a back, -- made to accommodate several
   persons at once.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settee \Set*tee"\, n. [F. sc['e]tie, scitie.] (Naut.)
   A vessel with a very long, sharp prow, carrying two or three
   masts with lateen sails, -- used in the Mediterranean.
   [Written also {setee}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 settee
   n 1: a long wooden bench with a back [syn: {settle}, {settee}]
   2: a small sofa

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top