Search result for

rushs

(636 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rushs-, *rushs*, rush
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rushs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rushs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rush[VI] วิ่ง, See also: พรวดพราด, Syn. race, run, speed
rush[VT] รีบเร่ง, See also: เร่ง, ผลักไส, Syn. hurry, hustle, push
rush[VT] พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง, Syn. take or send urgently
rush[VT] จู่โจม, See also: โจมตี, Syn. attack, charge
rush[N] การเร่งรีบ, See also: ความเร่งรีบ, Syn. hurry, haste
rush[N] การวิ่งกรูกันไป, Syn. scramble, stampede
rush[N] ชั่วโมงเร่งรีบ, Syn. busy time
rush[N] การจู่โจมกะทันหัน, Syn. attack, charge
rush[N] การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว, Syn. sudden flow
rush[N] ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า, Syn. sudden feeling
rush[N] ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
rush[ADJ] เร่งด่วน, See also: เร่งรีบ, Syn. hasty, hurried, rapid
rush[N] พืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง
brush[VT] ปัด
brush[VI] แปรง
brush[N] แปรง
brush[N] การสัมผัสเบาๆ, Syn. touch
brush[VT] กวาด, Syn. sweep
brush[N] ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า
brush[N] หมู่ไม้เตี้ยๆ, See also: ไม้พุ่ม, Syn. bush
crush[VT] กด, See also: บีบอัด, Syn. press, mash
crush[VI] กด, See also: บีบอัด
crush[N] ความหลงใหลอย่างมาก
crush[VT] คั้น (น้ำผลไม้)
crush[N] เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้
crush[VT] ทำให้ขายหน้า
crush[VT] ทำให้เป็นรอยย่น
crush[VI] บดละเอียด
crush[VT] บดละเอียด, Syn. smash, pound, grind
crush[VT] บีบคั้น
crush[VT] ปราบการประท้วง
crush[VI] เป็นรอยย่น
crush[N] ฝูงคน, Syn. crowd
crush[N] สภาพที่คนเบียดเสียด, Syn. crowding
crush[VT] เอาชนะ
inrush[N] การไหลเข้า, See also: การไหลบ่า, การไหลพุ่งเข้าไป, Syn. influx
onrush[N] การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรุนแรง, See also: การพุ่งโถมไปข้างหน้า, Syn. charge
thrush[N] นกขนาดเล็กและมีเสียงไพเราะ
crusher[N] เครื่องคั้น, See also: เครื่องบีบอัด
rush at[PHRV] วิ่งตรงเข้าไปจู่โจม
rush at[PHRV] รีบทำงาน
rush in[PHRV] รีบเข้า
rush to[PHRV] รีบกรูไปยัง, See also: กรูไปยัง
airbrush[N] แปรงพ่นสี, Syn. air brush
airbrush[VT] ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี, Syn. air brush
brush up[PHRV] แปรงขึ้น
brush up[PHRV] (ศึกษา)ปรับปรุง, Syn. polish up, rub up
crush in[PHRV] บังคับให้หยุด, See also: ทำให้เลิกโดยใช้กำลัง, Syn. bash in, beat in, stave in
crush in[PHRV] กระแทก, See also: ฟาด, ชน, Syn. crowd in
crush to[PHRV] บดให้ละเอียด, See also: ขยี้ให้ละเอียด, Syn. crush into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
brushworkn. (วิธีการ) งานวาด,งานทาสี,งานกวาด
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
gold rushการตื่นขุดทอง
hairbrushn. แปรงขน
inrush(อิน'รัช) n. การไหลเข้า,การไหลบ่า,การไหลพุ่งเข้าไป., See also: inrushing n.,adj.
nailbrush(เนล'บรัช) n. แปรงขัดเล็บ
orange crushn. น้ำส้มค้น
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
rush hourn. ระยะเวลาที่มีผู้คนมากมายที่เดินไปมา, See also: rush-hour adj.
thrush(ธรัช) n. นกเล็กร้องเพราะจำพวกหนึ่งในตระกูล Turdidae, นักร้องหญิงอาชีพ,โรคเชื้อราที่ปากหรือลำคอ
tooth brush(ทูธ'บรัช) n. แปรงสีฟัน

English-Thai: Nontri Dictionary
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
bulrush(n) แฝก,กก,จาก
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
rush(vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน
rushy(adj) ทำจากต้นกก,มีต้นกกมาก
thrush(n) นกชนิดหนึ่ง
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
underbrush(n) พุ่มไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenic crush; phrenemphraxis; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasia; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasis; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicotripsy; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasisการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rushlikeคล้ายกก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rilievo-stiacciato; crushed relief; rilievo-schiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swash; uprushคลื่นซัดหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stomatitis, mycotic; thrushปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brushพู่กันลม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autoclastic; crush breccia; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brushพู่กัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brushing technique, crevicularวิธีแปรงร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing crushระยะอัดรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mycotic stomatitis; thrushปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crevicular brushing techniqueวิธีแปรงร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crush breccia; autoclastic; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crush conglomerate; tectonic conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon brushแปรงถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry-brush paintingการเขียนภาพพู่กันแห้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture brushแปรงฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
thrush; stomatitis, mycoticปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tectonic breccia; autoclastic; crush brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tectonic conglomerate; crush conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
uprush; swashคลื่นซัดหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airbrush artศิลปะการพ่นสี [TU Subject Heading]
Brooms and brushesไม้กวาดและแปรง [TU Subject Heading]
Crushed stone industryอุตสาหกรรมหินย่อย [TU Subject Heading]
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]
Rush-workงานกก [TU Subject Heading]
Saltmarsh bulrushกระจูด [TU Subject Heading]
Toothbrushesแปรงสีฟัน [TU Subject Heading]
Toothbrushingการแปรงฟัน [TU Subject Heading]
Can Crusher เครื่องบดบีบกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Brushกวาด [การแพทย์]
Brush Borderวิลไลขนาดเล็ก,บรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Brush Cellsเซลล์แปรง [การแพทย์]
Brushesแปรงอันเล็ก [การแพทย์]
Brushes, Cytologyแปรงขูดเนื้อ [การแพทย์]
Brushes, Magnaแปรงแม่เหล็ก [การแพทย์]
Brushes, Washingแปรงล้าง [การแพทย์]
Brushing Methodการใช้แปรงปัด [การแพทย์]
Brushlikeเหมือนไม้กวาด [การแพทย์]
Crush Injuriesการบาดเจ็บจากการถูกกดหรือทับ,บาดเจ็บชนิดถูกบีบหรือบดทับ [การแพทย์]
Crush Syndromeครัชซินโดรม [การแพทย์]
Crushingแรงบด [การแพทย์]
Crushingแรงอัด [การแพทย์]
Crushing Injuriesอันตรายจากแรงอัด [การแพทย์]
Enzymes, Brush Borderเอ็นไซม์ของบรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Fingers, Crushedนิ้วที่ถูกบดทับ [การแพทย์]
Immunotherapy, Rushการบำบัดทางอิมมูนวิธีเร่งรัด [การแพทย์]
Line Rushรุกข้ามเส้น [การแพทย์]
Mouth Brushesปากมีขนที่เรียงตัวกันคล้ายแปรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
brush (vi) แตะ
brush (n ) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
See also: R. brush, house
get a rush (slang ) ตื่นเต้นหรือเมายา
in a rush (prep phrase ) รีบเร่ง
plate brush (n ) มะเขือพวง
thrush (n ) นกเดินดง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arush!อารุช! Heyy Babyy (2007)
Rush out.Rush Ende. Justice (2009)
Wrapped up sooner than expected. Rushing home to the family.งานประัชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้ ก็เลยรีับกลับบ้านมาหาครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
Fine. But you're still gonna crush her, right?ได้ แต่นายยังหลังรักเธอ ใช่ไม๊? Chuck in Real Life (2008)
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
Predator's okay, But i think the california crusher is overrated.Predatorก็พอไหว แต่nthe California crusher ดูเกินจริงไปหน่อย Not Cancer (2008)
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
35-year-old male-- crushing headache and three seizures in the last two days.คนไข้ชาย อายุ 35 ปี มีอาการปวดหัว และชักสามครั้ง ในสองวันที่ผ่านมา The Itch (2008)
Makes sure he eats, brushes his teeth.ดูแลให้เขากินให้แปรงฟัน Emancipation (2008)
You just brush your teeth with coffee grounds.คุณแค่แปรงฟัน ด้วยคราบกาแฟ Last Resort (2008)
- What you don't face can't crush you. - Talk to each other.ทำไมคุณไม่บีบตัวเองให้คุณกับคนอื่นบ้าง Dying Changes Everything (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
# Only fools rush in ## Only fools rush in # Pilot (2008)
Ah. And I rushed here.แล้วก็รีบมาที่นี่ Akai ito (2008)
Thire, rush not into fights,ไธร์ เจ้าไม่ต้องรีบกระโจนเข้าสู้ศึก Ambush (2008)
That is one big, cruiser crusher.นั่นมัน ยาน cruiser crusher Rising Malevolence (2008)
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน Rookies (2008)
I rushed outside,but whoever shot her was gone.ผมวิ่งออกมาดู แต่ใครก็ตามที่ยิงแม่เขาหนีไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Rush for it at your peril.เราก็จะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงแสงนั้นด้วยหวังว่า The Mark of Nimueh (2008)
Oh, no. I'll be crushed for sure.โอ้ ไม่นะ แบนแต๋แน่เรา Bombad Jedi (2008)
Allow me the pleasure of seeing your brushwork in actionข้าจะยินดีเป็นยิ่งนัก หากจะแสดงการเขียนภาพให้ได้ชม Portrait of a Beauty (2008)
All depends on the tip of his brushทุกสิ่งขึ้นอยู่กับปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
It's in the strength of your brushข้ามั่นคงดั่งพู่กันของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
I convey through the tip of the brushข้าถ่ายทอดความรู้สึกนั้น บรรจงจรดลงปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
Brush your teeth a hundred times after eating.แปรงฟันร้อยครั้งหลังกิน Beethoven Virus (2008)
Instead of brushing, can he rinse his mouth instead?แทนที่จะแปรงฟัน แกคงต้องบ้วนปากแทนแล้วหล่ะ ได้มั๊ยครับ? Beethoven Virus (2008)
At the peak of the rush hour, bombs were detonated... in three crowded trains and aboard a bus.ในชั่วโมงเร่งด่วน.. \ ระเบิดถูกวางไว้.. ในสถานีรถไฟและรถบัสที่ผู้คนหนาแน่น 3 แห่ง Babylon A.D. (2008)
No need to rush. Let's give it time.ไม่ต้องเร่งร้อน ใจเย็น Babylon A.D. (2008)
Let's not make any rush decisions.อย่าเพิ่งตัดสินใจบุ่มบ่ามสิ Bolt (2008)
And her leg was crushed.และขาของเธอถูกกระเทก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Never be the Dragon Warrior unless you lose 500 pounds and brush your teeth!เจ้าไม่มีทางเป็นนักรบมังกรได้ นอกจากลดน้ำหนักลง 500 ปอนด์ Kung Fu Panda (2008)
They were probably crushed to be separated from you.พวกเขาอาจจะทำไป เพื่อช่วยคุณนะ Passengers (2008)
The regime crushes all dissent... as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... in an actual uprising.The regime crushes all dissent... . as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... Rambo (2008)
I took a Korean guy's toothbrush and I rubbed it all over my dick.ฉันขโมยแปรงสีฟันของไอ้เกาหลี แล้วก็เอามาแปรงรอบ ๆ จ้อนฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Got a little zombie crush.มีซอมบี้น้อยๆไปด้วย Day of the Dead (2008)
Crush it up, put it in her omelette,โรยใส่อาหารเช้าแล้วก็ไปเสริฟ์ถึงเตียง Wanted (2008)
You last saw Caspian at the Shuddering Woods, and the quickest way there is to cross at the river Rush.เจ้าก็ทำ แคสเปอร์หายไปในป่า และบนถนน เร็วเข้า เราจะต้องข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมาก. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Crush them all.เราจะบดขยี่พวกมัน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Which would immediately send the private security guards with their 47 guns rushing into the property.และส่งสัญญาณให้ไอ้พวกเวร พร้อมปืน 47 กระบอก วิ่งกรูเข้ามาในบ้าน Breaking and Entering (2008)
And the blood from your body is... is rushing to the wet internal walls, and my fingers would slide effortlessly... [laughing] Are you an actor or something?และเลือดของคุณก็จะ สูบฉีด ไปยังกำแพงภายในที่เปียกชื้น และมือของผมก็จะไล่... New York, I Love You (2008)
She's a whore, all right? Crushing a young man's dreams.หล่อนมันนังแพศยา เข้าใจไหม คอยทำลายฝันของเด็กหนุ่ม New York, I Love You (2008)
Well, I will buy you a toothbrush.งั้น เดี๋ยวเราไปซื้อแปรงสีฟัน New York, I Love You (2008)
You sure? We're not in any rush.แน่ใจนะว่าเราไม่ได้กำลังรีบกันอยู่ New York, I Love You (2008)
To tell you the truth, I kind of have a schoolgirl crush.บอกความจริงก็ได้ว่า ฉันแอบปลี้มคุณ The Love Guru (2008)
What does your husband think about this crush?แล้วสามีคุณว่าไง The Love Guru (2008)
Maurice, if Plato, Shakespeare and Einstein were talking about the meaning of life, and two elephants started humping outside, even they would rush to the window.มอริส ถ้าเพลโต เชคสเปียร์ และไอนสไตน์ กำลังคุยกันเรื่อง ความหมายของชีวิต แล้วช้างสองตัว เกิดมาล่อกันอยู่ข้างนอก The Love Guru (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)
Would you like your nuts to be crushed?ท่านอยากได้ไข่ของท่าน\ แบบทุบแล้วมั้ยครับ? The Love Guru (2008)
GUARD: Stay right there; Come on, don't rush;อยู่ตรงนั้น ไม่ต้องรีบ Changeling (2008)
I had a crush on one of my mother's piano students.ฉันแอบชอบผู้หญิงคนนึง ที่เรียนเปียโนกับแม่ฉัน Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rushBrush your teeth every day.
rushYou don't have to dress in a mad rush; we've got time.
rushGoing to school during the rush hour is tiring and unpleasant.
rushBrush your teeth.
rushShe brushed her husband's hat.
rushThe king crushed his enemies.
rushShe rushed to the office, and was ushered right into an examination room.
rushI rushed to Grannie's house and it wasn't locked, so I went inside.
rushAs Beth wiped tears from her face, she rushed home.
rushHe brushed up his English during his stay in London.
rushSeeing me, the dog rushed up to me.
rushThe boy had bad teeth because he neglected to brush them.
rushMore and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.
rushThe fireman rushed into the burning house.
rushNikita Khrushchev was at the height of his powers.
rushI brush my teeth twice a day.
rushShe rushed home with the good news.
rushThis shampoo comes with a nice hair brush.
rushOn hearing the sound, the dog rushed away.
rushIt rushes in upon me as though it will consume my soul.
rushThe doctor rushed to his patient.
rushI brush my hair 100 strokes every night.
rushI rushed out of my house.
rushBob rushed into the classroom.
rushI don't know much about painting but I can tell that this brush has an excellent stroke feel to it.
rushThe crowd rushed to the exit.
rushThey rushed to the scene of the traffic accident.
rushIf the ceiling fell, he would be crushed.
rushI must brush up my English.
rushFive fire engines rushed to the scene of the fire.
rushDid you brush your teeth?
rushI gave my coat a brush.
rushBrush your teeth after meals.
rushIf you are going to America, brush up your English.
rushI would rather leave early than travel on rush-hour trains.
rushFor somebody who feels rushed all the time, I sure make slow progress.
rushYou'd better brush up your English if you go to America.
rushI was caught in the rush hour.
rushWhen we rush to complete our work, we make needless errors.
rushThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
rushJack brushed the dust off his coat.
rushThe firemen rushed into the burning house.
rushHe brushed off my objections.
rushHe crushed the box.
rushI heard she brushed him off, saying "Let's just be friends."
rushThe station is almost empty during what would normally be the afternoon rush.
rushMemories of old times rushed back into my mind.
rushHe brushed his hat.
rushShe bought a hair brush and a tooth brush.
rushI would like to brush up my English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรงซักผ้า[N] clothes brush
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ขัดสี[V] mill, See also: grind or crush in a mill, Example: อาหารที่ให้สังกะสีปานกลางได้แก่ถั่วเมล็ดแห้งและข้าวที่ขัดสีแต่น้อย, Thai definition: กะเทาะให้เปลือกออกด้วยเครื่องสี
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ลุกลี้ลุกลน[V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
หวี[N] comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย
หวี[V] comb, See also: brush, draw a comb through, Syn. สาง, Example: ย่าหวีผมให้หลานสาว และลูบแป้งให้ด้วยแป้งนวลอีกที, Thai definition: แต่งผมด้วยหวี
แหลก[V] be crushed, See also: break into pieces, Syn. ป่นปี้, Example: ฟันของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะขบเม็ดผลไม้แข็งให้แตกและแหลกได้, Thai definition: เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ละเอียดเป็นผง
รี่[V] go straight in, See also: make straight for, rush, approach directly in, dash directly in, Syn. ปรี่, Ant. รีรอ, Example: เมื่อเขาแกล้งเคาะตู้ เจ้าสุนัขก็จะรี่มาหาราวกับรู้ภาษา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนเข้าไปเรื่อยไม่รีรอ
แร่[V] rush (into), See also: go or run headlong, go straight for, Example: ทันทีที่ท่านเดินทางมาถึง นักข่าวต่างแร่เข้าหาเพื่อสัมภาษณ์, Thai definition: รี่เข้าใส่, กรากเข้าใส่
หีบ[V] press, See also: squeeze, crush, compress, Syn. บีบ, คั้น, เค้น, Thai definition: บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย
ขจัดคราบ[V] wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
เมินเฉย[V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
ย่ำ[V] tread, See also: tramp, trample, crush, squash, walk over, Syn. ย่ำเท้า, Example: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
รีด[V] press, See also: compress, crush, squeeze, force down, mash, push, Syn. บีบ, กด, เค้น, Example: เนื้อเมล็ดฝ้ายถูกอัดรีดให้เป็นแผ่นบางๆ ก่อนจะถูกนำเข้าเครื่องลดความชื้น, Thai definition: บีบด้วยอาการเค้น เพื่อทำให้ไหลออกมา เพื่อทำให้ยาวออกหรือเพื่อทำให้เรียบ
เค้น[V] press, See also: stress, squeeze, crush, choke, throttle, strangle, Syn. บีบ, กด, รีด, Example: นายแพทย์เค้นหนองออกมาจากฝี, Thai definition: บีบเน้นลงไปโดยแรง
เคี้ยว[V] chew, See also: grind, masticate, crush, manducate, Syn. บด, Example: เด็กๆ ควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืน, Thai definition: บดให้แหลกด้วยฟัน
โครม[ADV] bang, See also: the sound of being crushed or something heavy falling, Syn. ปัง, Example: รถชนกันเสียงดังโครม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงคนหรือของหนักๆ ล้มหรือตกเป็นต้น
โครมคราม[ADJ] with a bang, See also: the sound of something falling or being crushed, Syn. ปึงปัง, Example: ในวงการเมืองจะพูดจากันต้องทำเป็นขั้นตอนเอะอะโครมครามไม่ได้, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ป่าแพะ[N] grove forest, See also: brake, grove of brushwood, Syn. ป่าละเมาะ, ป่าแดง, Example: ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ
ปัด[V] sweep, See also: brush away, Example: เมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินผ่านไปตามกอหญ้าหางและขาของมันก็จะปัดแมลงต่างๆ, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไปด้วยการพัดหรือโบก
พง[N] thicket, See also: clump, brush, Syn. ดง, Example: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
พรวด[V] rush, Syn. พรวดพราด, Example: เขาวิ่งหนีด้วยความกลัวจึงพรวดเข้ามาในห้องโดยไม่ขออนุญาต, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พุ่ง[V] rush, See also: dash, Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน, พุ่งตัว, Example: ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขา จนเขาล้มลงกับพื้น, Thai definition: ส่งตัวอย่างแรงไปข้างหน้า
พู่กัน[N] paintbrush, Example: ชายชรานั่งขัดสมาธิก้มหน้าก้มตาอยู่กับการใช้พู่กันอย่างพิถีพิถัน, Count unit: ด้าม, เล่ม, Thai definition: เครื่องเขียนรูปภาพ ตอนปลายที่ใช้เขียนเป็นพู่ขนสัตว์
แพ่น[V] intrude violently, See also: rush in, dash, Example: เขาแพ่นเข้าไปถึงห้องแต่งตัวของเธอจนทำให้เธอตกใจร้องเอะอะโวยวาย, Thai definition: พรวดพราดเข้าไป
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปรง[N] brush, See also: scrub, Example: นักโบราณคดีใช้แปรงค่อยๆ ปัดฝุ่นออกจากวัตถุโบราณ, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ
แปรง[V] brush, See also: scrub, clean, buff, polish, Syn. ถู, ขัด, Example: ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย, Thai definition: ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง
แปรงขัดรองเท้า[N] shoebrush, Example: วิธีขัดรองเท้าหนังให้เอาขี้ผึ้งทาให้ทั่ว แล้วใช้แปรงขัดรองเท้าขัดให้สะอาดขึ้นเงา, Count unit: อัน, Thai definition: แปรงสำหรับขัดรองเท้าให้สะอาด
แปรงฟัน[V] brush the teeth, Syn. ถูฟัน, สีฟัน, ขัดฟัน, Example: เราควรหัดให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งจนเป็นสุขนิสัยที่ดี, Thai definition: ถูฟันหรือขัดฟันด้วยแปรง
แปรงล้างขวด[N] bottle brush, Example: เธอใช้แปรงล้างขวดทำความสะอาดขวดนมของลูกทุกครั้ง, Count unit: อัน, Thai definition: แปรงสำหรับใช้ล้างขวดให้สะอาด
แปรงสีฟัน[N] toothbrush, Syn. แปรงถูฟัน, Example: มีรายการโฆษณาแปรงสีฟันหลายยี่ห้อในตลาด, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: แปรงสำหรับใช้ขัดถูฟันให้สะอาด
ผาดผัง[V] dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
เร่งร้อน[V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
โลดแล่น[V] rush, See also: speed, Example: เธอจะโลดแล่นไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบ, Thai definition: อาการที่กระโดดวิ่งถลาไปด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจ
เสย[V] brush back, See also: swing up, Example: วันพลยกมือเสยผมด้วยท่าที่เคยชิน, Thai definition: ช้อนขึ้น
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ถล่ม[V] bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
ถลัน[V] dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
ถลา[V] rush, See also: go headlong, Syn. โผผวา, Example: เครื่องบินถลาลงไปในทะเล, Thai definition: เคลื่อนไปโดยเสียหลัก
ถลีถลำ[V] be rash, See also: rush carelessly along, be in a hurry, Syn. เถลือกถลน, Example: เขาถลีถลำเกินไปเลยต้องแต่งงานกับหล่อน
ถา[V] swoop down, See also: rush, hurtle, dash, fly, lurch, lunge, plunge, Syn. ถลา, โผลง, Example: ทันทีที่ผมแง้มบานมุ้งลวดออก เงาดำของมันก็ถาพรวดเดียวถึงตัวผม
ถูฟัน[V] brush one's teeth, Syn. แปรงฟัน, Example: เด็กที่ฟันเริ่มขึ้น ควรทำความสะอาดฟันด้วยการใช้ผ้าสะอาดถูฟัน
โถม[V] rush, See also: hurtle, pounce on, swoop down, Syn. พุ่ง, Example: คลื่นลูกใหญ่ยังคงโถมเข้าใส่เป็นระยะๆ, Thai definition: โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, รวมกำลังพุ่งเข้าใส่
จู่[V] rush to, See also: move in suddenly, take by, surprise, straight to, directly to, Example: เขาจู่เข้ามาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัว, Thai definition: กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่รู้ตัว
ทะลึ่งทะลั่ง[V] rush, See also: get in a hurry, hurry-scurry, Syn. พรวดพราด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng rengduan) EN: rush hours   FR: heure de pointe [f]
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūa suk hūasun) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong   FR: tête baissée
โจม[v.] (jōm) EN: rush ; spring ; pounce   
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush   
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrāp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub   
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: mill ; grind or crush in a mill   FR: moudre
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle   FR: serrer ; étreindre
เขี่ย[v.] (khīa) EN: scratch ; brush   FR: gratter ; effleurer ; toucher
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate   FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
กก[n.] (kok) EN: reed ; rush ; sedge   FR: roseau [m] ; jonc [m]
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down   FR: verser
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of   FR: acheter en masse
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep   FR: balayer
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely   FR: réduire en miettes
แหลก[adv.] (laēk) EN: ruinously ; crushingly ; heavily   
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ละเอียด[X] (la-īet) EN: crushed to powder ; powdered ; pulverized ; finely powdered   FR: réduit en poudre
ไหลหลาก[v. exp.] (lai lāk) EN: rush down   
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
ลิ้นปี่ [n.] (linpī) EN: Cupid's Shaving-brush   
โลดแล่น[v.] (lōtlaen) EN: rush ; speed   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
เม่นหางพวง[n. exp.] (men hāng phūang) EN: Asiatic Brush-tailed Porcupine   
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok doēn dong hūa nāmtān daēng) EN: Chestnut-capped Thrush   FR: Grive de Kuhl [f] ; Grive à calotte rousse [f] ; Grive à capuchon roux [f]
นกเดินดงหัวสีส้ม[n. exp.] (nok doēn dong hūa sī som) EN: Orange-headed Thrush   FR: Grive à tête orange [f] ; Grive orangée [f] ; Grive orange [f] ; Merle orange [m]
นกเดินดงคอแดง[n. exp.] (nok doēn dong khø daēng) EN: Red-throated Thrush   
นกเดินดงคอดำ[n. exp.] (nok doēn dong khø dam) EN: Black-throated Thrush   FR: Grive à gorge noire [f] ; Merle à gorge noire [m]
นกเดินดงคอสีเข้ม[n. exp.] (nok doēn dong khø sī khem) EN: Dark-throated Thrush   FR: Grive à gorge rousse [f] ; Grive à gorge sombre [f] ; Merle à cou roux [m]
นกเดินดงลายเสือ[n. exp.] (nok doēn dong lāi seūa) EN: Scaly Thrush ; White's Thrush   FR: Grive dama [f] ; Grive dorée [f] ; Grive terrestre [f] ; Grive à petit bec [f] ; Merle doré [m] ; Merle varié [m]
นกเดินดงหลังสีไพล[n. exp.] (nok doēn dong lang sī phlai) EN: Long-tailed Thrush   FR: Grive de Dixon [f] ; Grive à longue queue [f]
นกเดินดงเล็กปากยาว[n. exp.] (nok doēn dong lek pāk yāo) EN: Dark-sided Thrush   FR: Grive à grand bec [m] ; Grive à long bec [f] ; Grive à flancs sombres [f]
นกเดินดงอกดำ[n. exp.] (nok doēn dong ok dam) EN: Black-breasted Thrush   FR: Merle à poitrine noire [f] ; Grive à poitrine noire [f]
นกเดินดงอกลาย[n. exp.] (nok doēn dong ok lāi) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush   FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกเดินดงอกเทา[n. exp.] (nok doēn dong ok thao) EN: Grey-sided Thrush   FR: Merle de Fea [m] ; Grive de Fea [f] ; Grive rousse [f]
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok doēn dong phan Yīpun) EN: Japanese Thrush   FR: Merle du Japon [m] ; Grive du Japon [m] ; Merle japonais [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[n. exp.] (nok doēn dong sī khlam) EN: Eyebrowed Thrush   FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกเดินดงสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok doēn dong sī nāmtān daēng) EN: Chestnut Thrush   FR: Merle à tête grise [m] ; Grive marron [f] ; Grive à tête grise [f]
นกเดินดงสีเทาดำ[n. exp.] (nok doēn dong sī thao dam) EN: Siberian Thrush   FR: Grive de Sibérie [f] ; Merle sibérien [m] ; Grive sibérienne [f] ; Merle de Sibérie [m] ; Merle à sourcils blancs [m]
นกเอี้ยงถ้ำ[n. exp.] (nok īeng tham) EN: whistling thrush   
นกเอี้ยงถ้ำ[n. exp.] (nok īeng tham) EN: Blue Whistling-Thrush   FR: Arrenga siffleur [m] ; Merle siffleur bleu [m] ; Merle bleu siffleur [m] ; Myophone siffleur [m]
นกกะราง[n.] (nok karāng) EN: laughingthrush   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUSH    R AH1 SH
FRUSH    F R AH1 SH
BRUSH    B R AH1 SH
CRUSH    K R AH1 SH
GRUSH    G R AH1 SH
PRUSHA    P R AH1 SH AH0
RUSH'S    R AH1 SH AH0 Z
BRUSHY    B R AH1 SH IY0
RUSHED    R AH1 SH T
RUSHER    R AH1 SH ER0
THRUSH    TH R AH1 SH
RUSHIN    R AH1 SH IH2 N
RUSHES    R AH1 SH AH0 Z
RUSHING    R AH1 SH IH0 NG
RUSHDIE    R AH1 SH D IY0
JERUSHA    JH EH1 R AH0 SH AH0
GRUSHOW    G R AH1 SH OW0
RUSHLOW    R AH1 SH L OW2
RUSHTON    R AH1 SH T AH0 N
DERUSHA    D EH1 R AH2 SH AH0
BULRUSH    B UH1 L R AH2 SH
CRUSHES    K R AH1 SH AH0 Z
CRUSHED    K R AH1 SH T
BRUSHES    B R AH1 SH AH0 Z
CRUSHER    K R AH1 SH ER0
BRUSHED    B R AH1 SH T
RUSHFORD    R AH1 SH F ER0 D
RUSHMORE    R AH1 SH M AO0 R
MUSHRUSH    M AH1 SH R AH2 SH
CRUSHERS    K R AH1 SH ER0 Z
THRUSHES    TH R AH1 SH AH0 Z
CRUSHING    K R AH1 SH IH0 NG
BRUSHING    B R AH1 SH IH0 NG
BRUSHABER    B R AH1 SH AH0 B ER0
SAGEBRUSH    S EY1 JH B R AH2 SH
BRUSHFIRE    B R AH1 SH F AY2 R
BRUSHWORK    B R AH1 SH W ER2 K
RUSHDIE'S    R AH1 SH D IY0 Z
ONRUSHING    AA1 N R AH2 SH IH0 NG
TOOTHBRUSH    T UW1 TH B R AH2 SH
KHRUSHCHEV    K R UW1 S CH EH2 V
BRUSHFIRES    B R AH1 SH F AY2 R Z
PAINTBRUSH    P EY1 N T B R AH2 SH
KHRUSHCHEV    K R UW1 S CH AO2 F
UNDERBRUSH    AH1 N D ER0 B R AH2 SH
BONECRUSHER    B OW1 N K R AH2 SH ER0
PAINTBRUSHES    P EY1 N T B R AH2 SH AH0 Z
KHRUSHCHEV'S    K R UW1 S CH AO2 F S
KHRUSHCHEV'S    K R UW1 S CH EH2 V Z
TOOTHBRUSHES    T UW1 TH B R AH2 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rush    (v) (r uh1 sh)
brush    (v) (b r uh1 sh)
crush    (v) (k r uh1 sh)
rushy    (j) (r uh1 sh ii)
inrush    (n) (i1 n r uh sh)
onrush    (n) (o1 n r uh sh)
rushed    (v) (r uh1 sh t)
rushes    (v) (r uh1 sh i z)
thrush    (n) (th r uh1 sh)
brushed    (v) (b r uh1 sh t)
brushes    (v) (b r uh1 sh i z)
bulrush    (n) (b u1 l r uh sh)
crushed    (v) (k r uh1 sh t)
crushes    (v) (k r uh1 sh i z)
rushier    (j) (r uh1 sh i@ r)
rushing    (v) (r uh1 sh i ng)
brush-up    (n) - (b r uh1 sh - uh p)
brushing    (v) (b r uh1 sh i ng)
crushing    (v) (k r uh1 sh i ng)
inrushes    (n) (i1 n r uh sh i z)
onrushes    (n) (o1 n r uh sh i z)
rushiest    (j) (r uh1 sh i i s t)
thrushes    (n) (th r uh1 sh i z)
brush-off    (n) - (b r uh1 sh - o f)
brush-ups    (n) - (b r uh1 sh - uh p s)
brushwood    (n) (b r uh1 sh w u d)
brushwork    (n) (b r uh1 sh w @@ k)
bulrushes    (n) (b u1 l r uh sh i z)
gold-rush    (n) - (g ou1 l d - r uh sh)
hairbrush    (n) (h e@1 b r uh sh)
nailbrush    (n) (n ei1 l b r uh sh)
rushlight    (n) (r uh1 sh l ai t)
Khrushchev    (n) (k r uu1 sh ch @ v)
brush-offs    (n) - (b r uh1 sh - o f s)
brushworks    (n) (b r uh1 sh w @@ k s)
crushingly    (a) (k r uh1 sh i ng l ii)
paintbrush    (n) (p ei1 n t b r uh sh)
rushlights    (n) (r uh1 sh l ai t s)
toothbrush    (n) (t uu1 th b r uh sh)
underbrush    (n) (uh1 n d @ b r uh sh)
gold-rushes    (n) - (g ou1 l d - r uh sh i z)
hairbrushes    (n) (h e@1 b r uh sh i z)
nailbrushes    (n) (n ei1 l b r uh sh i z)
paintbrushes    (n) (p ei1 n t b r uh sh i z)
toothbrushes    (n) (t uu1 th b r uh sh i z)
shaving-brush    (n) - (sh ei1 v i ng - b r uh sh)
scrubbing-brush    (n) - (s k r uh1 b i ng - b r uh sh)
shaving-brushes    (n) - (sh ei1 v i ng - b r uh sh i z)
scrubbing-brushe    (n) - (s k r uh1 b i ng - b r uh sh i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: ทุกข์ทรมาน English: to suffer
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: โอดครวญ English: to groan
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: กังวล English: to be worried
払う[はらう, harau] Thai: ปัด English: to brush
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: พุ่งออกมา English: to rush out
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andrang {m}rush; crush [Add to Longdo]
Ansturm {m} | Anstürme {pl}onrush | onrushes [Add to Longdo]
Backenbrecher {m}jawcrusher [Add to Longdo]
Binse {f} [bot.] | Binsen {pl}bulrush | bulrushes [Add to Longdo]
Brecher {m}; Brechmaschine {f}; Brechwerk {n}; Brechanlage {f} [techn.] | Brecher {pl}; Brechmaschinen {pl}; Brechwerke {pl} | fahrbare Brechanlagecrusher | crushers | mobile crusher [Add to Longdo]
Bürste {f}brush [Add to Longdo]
Bürstenglättung {f}brush glazing [Add to Longdo]
Bürstenhalter {m}brush holder [Add to Longdo]
Drahtbürste {f} | Drahtbürsten {pl} | Abbürsten mit Drahtbürstewire brush | wire brushes | wire brushing [Add to Longdo]
Drossel {f} [ornith.] | Drosseln {pl}thrush | thrushes [Add to Longdo]
Eilauftrag {m} | Eilaufträge {pl}rush order | rush orders [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Eile {f}rush [Add to Longdo]
Eiscrusher {m}ice crusher [Add to Longdo]
Erzbrecher {m}ore crusher [Add to Longdo]
Fusselbürste {f}lint brush [Add to Longdo]
Gestrüpp {n}brushwood [Add to Longdo]
Glasurmühle {f}glaze crusher [Add to Longdo]
Haarbürste {f} | Haarbürsten {pl}hairbrush | hairbrushes [Add to Longdo]
Hals über Kopfin a mad rush [Add to Longdo]
Hammerbrecher {m}; Backenbrecher {m}hammer crusher [Add to Longdo]
Handfeger {m} | Handfeger {pl}hand brush | hand brushes [Add to Longdo]
Hauptgeschäftszeit {f}rush hours [Add to Longdo]
Hauptverkehrszeit {f}rush hour [Add to Longdo]
eine wilde Jagd nacha mad rush for [Add to Longdo]
Keulenschlag {m}crushing blow [Add to Longdo]
Kleiderbürste {f} | Kleiderbürsten {pl}clothbrush | clothbrushes [Add to Longdo]
Kohlebürste {f}carbon brush [Add to Longdo]
Luftbürste {f}; Luftdruckbürste {f} | Luftbürsten {pl}airbrush | airbrushes [Add to Longdo]
Malpinsel {m}paintbrush [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Nagelbürste {f}nail brush [Add to Longdo]
Pinsel {m} | Pinsel {pl}brush; paint brush | brushes; paint brushes [Add to Longdo]
Pinselauftrag {m}brushing [Add to Longdo]
Pinselstrich {m}stroke of the brush [Add to Longdo]
Rasierpinsel {m}shaving brush [Add to Longdo]
Reisig {n}brushwood; bundle of sticks [Add to Longdo]
Reisigbündel {n}bundle of brushwood [Add to Longdo]
Rotorbürste {f}wheel brush [Add to Longdo]
Salbeistrauch {m} [bot.] | Salbeisträucher {pl}sagebrush | sagebrushes [Add to Longdo]
Scheuerbürste {f} | Scheuerbürsten {pl}scrubbing-brush; scrub brush | scrubbing-brushes [Add to Longdo]
Schilfmatte {f} | Schilfmatten {pl}rush mat | rush mats [Add to Longdo]
Schleifbürste {f}contact brush [Add to Longdo]
Schuhbürste {f} | Schuhbürsten {pl}shoe brush | shoe brushes [Add to Longdo]
Splitt {m}(stone) chippings; (loose) chippings; crushed stone [Add to Longdo]
Spritzpistole {f}airbrush [Add to Longdo]
Stauchversuch {m}crush test [Add to Longdo]
Steinbrecher {m}stone crusher [Add to Longdo]
Stoßverkehr {m}rush hour traffic; bumper to bumper traffic [Add to Longdo]
Stoßzeit {f} | außerhalb der Stoßzeitenbusy time; rush hour; peak hour | at off-peak hours [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
き印[きじるし, kijirushi] (n) (sl) (sens) (See 気違い) madness; madman [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
はるしお型潜水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
もがき苦しむ;踠き苦しむ(oK)[もがきくるしむ, mogakikurushimu] (v5m,vi) to writhe in agony [Add to Longdo]
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work [Add to Longdo]
よくある質問[よくあるしつもん, yokuarushitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]
アイアールシー[, aia-rushi-] (n) {comp} IRC [Add to Longdo]
アイドルシステム[, aidorushisutemu] (n) idle system [Add to Longdo]
アクリルシロップ[, akurirushiroppu] (n) acrylic syrup [Add to Longdo]
アルシオーネ[, arushio-ne] (n) Alcyone (star in Taurus, brightest of the Pleiades) [Add to Longdo]
アルシン[, arushin] (n) arsine [Add to Longdo]
アングルショット[, angurushotto] (n) angle shot [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
イグサ科;藺草科[イグサか(イグサ科);いぐさか(藺草科), igusa ka ( igusa ka ); igusaka ( rin kusa ka )] (n) Juncaceae (the rush family) [Add to Longdo]
イメージオルシコン[, ime-jiorushikon] (n) image orthicon [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
ウェルシュコーギー[, uerushuko-gi-] (n) Welsh corgi [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
ウルシオール[, urushio-ru] (n) urushiol [Add to Longdo]
ウルシ科[ウルシか, urushi ka] (n) Anacardiaceae (plant family); (common name) the sumac family [Add to Longdo]
エアサイクルシステム[, easaikurushisutemu] (n) air circulating system [Add to Longdo]
エアブラシ[, eaburashi] (n) airbrush [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[, eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC [Add to Longdo]
エクセルシート[, ekuserushi-to] (n) Excel spreadsheet [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[, ekkusumodemushi-a-rushi-] (n) {comp} XMODEM-CRC [Add to Longdo]
エマルジョン;エマルション;エマルジオン(ik)[, emarujon ; emarushon ; emarujion (ik)] (n) emulsion [Add to Longdo]
エムルション[, emurushon] (n) emulsion [Add to Longdo]
エルゴカルシフェロール[, erugokarushifero-ru] (n) (See ビタミンD2) ergocalciferol [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
オールシーズンコート[, o-rushi-zunko-to] (n) all-season coat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, / ] to fail completely; a crushing defeat [Add to Longdo]
上下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote [Add to Longdo]
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner [Add to Longdo]
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, / ] oblique attack (brush movement in painting) [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] to urge; to press; to prompt; to rush sb; to hasten sth; to expedite [Add to Longdo]
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, ] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino [Add to Longdo]
划拉[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, ] to sweep; to brush away [Add to Longdo]
[shuā, ㄕㄨㄚ, ] to brush; to paint; to daub; to paste up; to skip class (of students); to fire from a job [Add to Longdo]
刷子[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, ] brush; scrub [Add to Longdo]
刷牙[shuā yá, ㄕㄨㄚ ㄧㄚˊ, ] to brush teeth [Add to Longdo]
刷磅[shuā bàng, ㄕㄨㄚ ㄅㄤˋ, ] wide paintbrush [Add to Longdo]
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] to shave the whole head clean; crushing defeat [Add to Longdo]
墨笔[mò bǐ, ㄇㄛˋ ㄅㄧˇ, / ] writing brush [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] in the first place; to crush [Add to Longdo]
压埋[yā mái, ㄧㄚ ㄇㄞˊ, / ] to crush and bury [Add to Longdo]
压坏[yā huài, ㄧㄚ ㄏㄨㄞˋ, / ] to crush [Add to Longdo]
压碎[yā suì, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ, / ] crush [Add to Longdo]
[bēn, ㄅㄣ, ] to hurry or rush; to run quickly; to elope [Add to Longdo]
奔命[bēn mìng, ㄅㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] rush about on errands; be kept on the run [Add to Longdo]
奔忙[bēn máng, ㄅㄣ ㄇㄤˊ, ] be busy rushing about; bustle about [Add to Longdo]
奔波[bēn bō, ㄅㄣ ㄅㄛ, ] rush about; be busy running about [Add to Longdo]
奔泻[bēn xiè, ㄅㄣ ㄒㄧㄝˋ, / ] (of torrents) rush down; pour down [Add to Longdo]
奔走[bēn zǒu, ㄅㄣ ㄗㄡˇ, ] run; rush about; be busy running about [Add to Longdo]
妄动[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to rush indiscriminately into action [Add to Longdo]
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, ] get rid of; dismiss; brush aside [Add to Longdo]
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, ] urgent; hurried and brief; rushing [Add to Longdo]
急拍拍[jí pāi pāi, ㄐㄧˊ ㄆㄞ ㄆㄞ, ] hurried; impatient; rushed [Add to Longdo]
急派[jí pài, ㄐㄧˊ ㄆㄞˋ, ] to rush [Add to Longdo]
慌忙[huāng máng, ㄏㄨㄤ ㄇㄤˊ, ] in a great rush; in a flurry [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Japanese variant of 拂; to brush away [Add to Longdo]
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, / ] against the bristles (brush movement in painting) [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to brush away [Add to Longdo]
拂动[fú dòng, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to brush into motion; to swish; to dust [Add to Longdo]
拂袖而去[fú xiù ér qù, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄡˋ ㄦˊ ㄑㄩˋ, ] to brush with one's sleeve then go (成语 saw); to turn and leave abruptly [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] dragging (brush stroke in painting); to drag along [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] to press (with the hand); to push; to control; to restrain; to check; pressing down (brush movement in painting); according to; in the light of [Add to Longdo]
挥泪[huī lèi, ㄏㄨㄟ ㄌㄟˋ, / ] to brush away a tear; to shed tears [Add to Longdo]
扫除[sǎo chú, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ, / ] to sweep; to clean with a brush; to sweep away (often fig.) [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid [Add to Longdo]
挥毫[huī háo, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˊ, / ] to write or draw with a brush; to put pen to paper; to write [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch [Add to Longdo]
抢修[qiǎng xiū, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄡ, / ] to repair in a rush; urgent repairs [Add to Longdo]
抢先[qiǎng xiān, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ, / ] to rush (to do sth urgent); to try to be the first; to forestall [Add to Longdo]
抢手[qiǎng shǒu, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] a best-seller; a rush to buy [Add to Longdo]
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, / ] panic buying; rushing to buy [Add to Longdo]
抢通[qiǎng tōng, ㄑㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ, / ] to rush through urgently (e.g. emergency supplies) [Add to Longdo]
撒丫子[sā yā zi, ㄙㄚ ㄧㄚ ㄗ˙, ] (dialect) to rush off; to scamper off double-quick; to take to one's heels; to make oneself scarce [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS [Add to Longdo]
ファイルシステム[ふぁいるしすてむ, fairushisutemu] file system [Add to Longdo]
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
ベクトル処理装置[べくとるしょりそうち, bekutorushorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key [Add to Longdo]
星印[ほしじるし, hoshijirushi] "star" symbol "*", "splat" [Add to Longdo]
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system [Add to Longdo]
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system [Add to Longdo]
米印[こめじるし, komejirushi] asterisk(*) [Add to Longdo]
矢印[やじるし, yajirushi] arrow [Add to Longdo]
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key [Add to Longdo]
シーアールシー[しーあーるしー, shi-a-rushi-] CRC [Add to Longdo]
アイアールシー[あいあーるしー, aia-rushi-] IRC [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]
エルシーディー[えるしーでいー, erushi-dei-] LCD [Add to Longdo]
エルエルシー[えるえるしー, eruerushi-] LLC [Add to Longdo]
ビジュアルシープラプラ[びじゅあるしーぷらぷら, bijuarushi-purapura] Visual C++ [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しるし, shirushi] SIEGEL, STEMPEL [Add to Longdo]
[しるし, shirushi] Zeichen, Kennzeichen, Anzeichen [Add to Longdo]
寝苦しい[ねぐるしい, negurushii] schlafhindernd, schlecht_schlafen [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] drueckend_heiss, unertraeglich_heiss [Add to Longdo]
[うるし, urushi] -Lack [Add to Longdo]
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] lackiert, Lack- [Add to Longdo]
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] -eng, beengt [Add to Longdo]
矢印[やじるし, yajirushi] Richtungspfeil, Pfeil [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] schmerzhaft [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]
苦しめる[くるしめる, kurushimeru] quaelen [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] merklich, bemerkenswert, auffallend [Add to Longdo]
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] duester, drueckend, schwer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top