ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reklamieren

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reklamieren-, *reklamieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reklamieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reklamieren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Michael Dorsey is a name, when you want to send a steak back.Michael Dorsey hat einen Namen, um ein Steak zu reklamierenTootsie (1982)
If not for you, I could have brought her Arthur's head as proof and claimed the fair Cecil as my reward.Ohne euch hätte ich ihr Artus' Kopf als Beweis überbringen können und die holde Cecilia als meine Belohnung reklamieren können. Good Knight MacGyver: Part 1 (1991)
We do not claim superior wisdom or virtue... but merely ask in a conciliatory spirit... for rights... due us... as men.Wir reklamieren keine überlegenen Weisheiten oder Tugenden, sondern erbitten nur in versöhnlichem Geiste die Rechte, die uns als Menschen zustehen. Autumn 1865 - Spring 1866 (1994)
Well, I'd complain about that.Also, des würd ich jetzt reklamierenManitou's Shoe (2001)
Look, sir, I've been trying to register a complaint and this young lady, who I'd say is probably a socialist, won't even answer me.Ich versuche was zu reklamieren, aber diese Tusse hört mir gar nicht zu! Die trägt nicht nur blau, die ist sogar blau! Ein verdammt hartes Schienenbein hat sie. Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
The sell is legal, you can't complain about anything.Der verkauf ist rechtens, Sie Können nichts mehr reklamierenThe Baby's Room (2006)
You have a problem with that?Wollen Sie etwas reklamierenEpisode 5: Schizoid (2009)
You have a problem with that?Wollen Sie etwas reklamierenEpisode 5: Schizoid (2009)
Well can't they fix it?Gut, kannst du es nicht reklamierenEpisode Five (2012)
Clamorin'.ReklamierenFlip Flop (2013)
- Clamoring t-to buy it f--- Reklamieren das Haus zu kaufen... Flip Flop (2013)
-... I need you to call the subscription office.- musst du es reklamierenHero (2015)
Of course you're gonna say you were the first. And, um...Natürlich reklamieren sie das Erstrecht. Colin Quinn: The New York Story (2016)
The problem is that without that certificate, my husband's family will claim this estate when the war ends.Das Problem ist, dass ohne die Urkunde... die Verwandten meines Mannes nach dem Krieg dieses Land reklamieren werden. Uncertain Glory (2017)
Now, don't come back and complain.Kommen Sie nicht zurück, um zu reklamierenYoung Man with a Horn (1950)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufbegehren; reklamieren; rumoren | aufbegehrend; reklamierend; rumorend | aufbegehrt; reklamiert; rumortto protest; to stage protests | protesting | protested [Add to Longdo]
klagend; reklamierendcomplaining [Add to Longdo]
reklamieren | reklamierend | reklamiertto reclaim; to protest; to complain | reclaiming; protesting; complaining | reclaimed; protested; complained [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  reklamieren /reːklamiːrən/
   to complain; to protest; to reclaim

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top