ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pure gold

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pure gold-, *pure gold*, pure gol
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gold! All of it, pure gold.ทอง ทั้งหมดของมันด้วยทองคำ บริสุทธิ์ Help! (1965)
this is pure gold!ผู้หญิงนี้เป็นทองคำบริสุทธิ์! Princess Mononoke (1997)
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Watch and see. The federal reserve bank, with a deposit of over 5 trillion dollars in pure gold, was built 2 years ago after riverton was declared statistically the safest city in America.คอยดูให้ดี Inspector Gadget 2 (2003)
100% pure golden lager.เบียร์สด 100% 21 Grams (2003)
He's pure gold.เฮ้อ.. The Simpsons Movie (2007)
That comes out of your head is pure gold.ที่ออกจาหัวนาย มันสุดยอดงั้นสิ The Pirate Solution (2009)
Spin out your fate on a piece of pure gold.เขียนโชคชะตานาย บนเส้นทอง My Heart Will Go On (2011)
They can pry out the gems, the rest is pure gold.จะแงะอัญมณีไปก็ได้ ที่เหลือเป็นทองคำบริสุทธิ์ The Ghost of Harrenhal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองคำบริสุทธิ์[N] pure gold, Syn. ทองคำแท้, ทองแท้, ทองเนื้อแท้, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่งไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: ทองคำที่มีความบริสุทธิ์เท่ากับ 24 กะรัต
ทองนพคุณ[N] pure gold, See also: real gold, Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง
ทองชมพูนุท[N] pure gold, See also: real gold, Syn. ทองคำบริสุทธิ์, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อแท้, Count unit: บาท, Thai definition: ทองคำบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง
ชัมพูนท[N] pure gold, Syn. ชมพูนท, ชมพูนุท, ชามพูนท, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิ กล่าวว่าเกิดใต้ต้นหว้า), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชามพูนท[N] pure gold, Syn. ชมพูนท, ชมพูนุท, ชัมพูนท, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่า เกิดใต้ต้นหว้า), Notes: (สันสกฤต)
ชมพูนุท[N] pure gold, Syn. ชามพูนท, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์
นพคุณ[N] gold, See also: pure gold, aurum, Syn. ทองเนื้อเก้า, ทองนพคุณเก้าน้ำ, Thai definition: ทองคำเนื้อเก้า เป็นทองบริสุทธิ์ โบราณกำหนดราคาตามคุณภาพของเนื้อ หนัก 1 บาท เป็นราคาเงิน 9 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามพูนท[n.] (champhūnot) EN: pure gold   
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold   FR: or pur [m]
นพคุณ[adj.] (nopphakhun) EN: gold ; pure gold ; aurum   FR: or pur [m]
ทองชมพูนุท[n. exp.] (thøng chomphūnut) EN: pure gold ; real gold   FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองคำบริสุทธิ์[n. exp.] (thøngkham børisut) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองคำแท้[n. exp.] (thøngkham thaē) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองล้วน ๆ[n. exp.] (thøng lūan-lūan) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองนพคุณ[n. exp.] (thøng nopphakhun) EN: pure gold ; real gold   FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองแท้[n. exp.] (thøng thaē) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองธรรมชาติ[n. exp.] (thøng thammachāt) EN: natural gold ; real gold ; pure gold   FR: or naturel [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纯金[chún jīn, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄣ, / ] pure gold, #34,633 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] pure gold, #325,197 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金無垢[きんむく, kinmuku] (n) pure gold [Add to Longdo]
純金[じゅんきん, junkin] (n) pure gold; solid gold; fine gold; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pure gold
      n 1: 100 per cent gold [syn: {24-karat gold}, {pure gold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top