ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pommé

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pommé-, *pommé*
Possible hiragana form: ぽんん
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
pomme d'amour (n ) Tomato; apple of love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pommel[N] ปุ่มที่อานม้า, Syn. saddle horn
pommel[N] ส่วนกลมที่ปลายด้ามจับของดาบ, Syn. handle, knob
pommel[VT] ทุบตี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pommel(พัม'เมิล,พอม'เมิล) n.,vt. (ตีด้วย) หัวกลมที่ปลายด้ามดาบ,ต่อย,ตี, Syn. pummel

English-Thai: Nontri Dictionary
pommel(n) หัวด้ามดาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอปเปิล[n.] (aeppoēn) EN: apple   FR: pomme [f]
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; ceiling shower   FR: pommeau de douche [m]
กระเดือก[n. exp.] (kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]
ลูกกระเดือก[n. exp.] (lūk kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]
มันฝรั่ง[n.] (man farang) EN: potato   FR: pomme de terre [f] ; patate [f]
มันฝรั่งหัวเล็ก[n. exp.] (man farang hūa lek) EN: small potato   FR: petite pomme de terre [f]
มันทอด[n. exp.] (man thøt) EN: fried potatoes   FR: pommes de terre frites [fpl] ; frite [f] ; chips [f]
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple   FR: annone = anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m]
ปลิดแอปเปิล[v. exp.] (plit aeppoēn) EN: pick apples   FR: cueillir des pommes

CMU English Pronouncing Dictionary
POMMEL    P AA1 M AH0 L
POMMER    P AA1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pommel    (n) pˈɒml (p o1 m l)
pommel    (v) pˈʌml (p uh1 m l)
pommels    (n) pˈɒmlz (p o1 m l z)
pommels    (v) pˈʌmlz (p uh1 m l z)
pommelled    (v) pˈʌmld (p uh1 m l d)
pommelling    (v) pˈʌməlɪŋ (p uh1 m @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞍马[ān mǎ, ㄢ ㄇㄚˇ, / ] pommel horse (gymnastics), #41,605 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞍馬;あん馬[あんば, anba] (n) (1) side horse; pommel horse; (2) saddled horse [Add to Longdo]
柄頭[つかがしら, tsukagashira] (n) pommel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top