ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parois

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parois-, *parois*, paroi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parois มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parois*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rice, Paroiledข้าวนึ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought he was in prison. SONIA: ParoIed last month.[เพชฌฆาตเงียบ.. Our Family Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall   FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
ผนังเซลล์[n. exp.] (phanang sel = phanang seo) EN: cell wall   FR: paroi cellulosique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールスアイサージャント[, fo-rusuaisa-janto] (n) false-eye sergeant (Abudefduf sparoides) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top