ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

one at a time

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -one at a time-, *one at a time*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one at a time(idm) ทีละคน, Syn. one by one, Ant. one by one

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But one at a time A threesome is just too muchเเต่ก็นะ ถ้าทีละสามคน มันก็เยอะไป Sweet Sex and Love (2003)
OK, Um, I'll work with you one at a time and you can be first, ได้ อืม... . ดิฉันจะเต้นกับคุณทีละคน คูณเป็นคนแรกเลยแล้วกัน Shall We Dance (2004)
Listen, if you guys settle down and ask your questions one at a time I'll answer them to the best of my ability.ฟังนะ ถ้าพวกคุณใจเย็นก่อน แล้วถามคำถามคุณทีละคำถาม ...ผมจะตอบให้เต็มความสามารถผมที่สุด The Astronaut Farmer (2006)
Come up here, one at a time and tell everyone about your future aspiration as an adult.มายืนตรงนี้ แล้วเล่าให้เพื่อนๆฟัง ว่าโตขึ้นเธออยากที่จะเป็นอะไร เข้าใจไหมนักเรียน? Almost Love (2006)
Now, listen, if you won't tell me, I'm gonna do both your knee caps, one at a time until you do.ฟังให้ดี ถ้านายไม่บอกชั้น ชั้นจะยิงใส่เข่าของนายทั้งคู่ ทีละข้างจนกว่านายจะบอก Harry Brown (2009)
Once I'm through, Follow one at a time on a three-count!ตามผม ครั้งละชุด ชุดละ 3 คน Air: Part 1 (2009)
Put an ice pick in your husband's head, and bring your kids back, and throw them off one at a time until you finally decide to jump.เอามีดปักบนหัวของสามีคุณ และเอาเด็กๆกลับมา โยนพวกเขาลงไปทีละคน จนกว่าคุณจะตัดสินใจ กระโดดลงไป Blinded by the Light (2009)
Bringing the abandoned guys home with me one at a time became this many.พาคนถูกทิ้งมาที่บ้านทั้งที่ นี้มันก็มากไป The Man from Nowhere (2010)
I thought it was best to beam you one at a time though.ฉันคิดว่ามันเป็นที่ดีที่สุดเพื่อคาน คุณในเวลาหนึ่งแม้ว่า Star Trek Beyond (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一つずつ;一つづつ;一つ宛[ひとつずつ(一つずつ;一つ宛);ひとつづつ(一つづつ;一つ宛), hitotsuzutsu ( hitotsu zutsu ; hitotsu ate ); hitotsudutsu ( hitotsu dutsu ; hitots] (adv, adj-no) (See ずつ) one by one; one each; one at a time [Add to Longdo]
一人一人(P);一人ひとり[ひとりひとり(P);ひとりびとり(一人一人), hitorihitori (P); hitoribitori ( hitorihitori )] (n-t, suf) one by one; each; one at a time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  one at a time
      adv 1: in single file; "the prisoners came out one by one" [syn:
             {one by one}, {one after another}, {one at a time}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top