ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oil and gas

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oil and gas-, *oil and gas*, oil and ga
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Oil and gas (name ) น้ำมันและก๊าซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
American petroleum Institute. It's fair to say that's the oil and gas lobby.สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน มันยุติธรรม ที่จะพูดว่าธุรกิจน้ำมันและก็าซเป็นคนวิ่งเต้น An Inconvenient Truth (2006)
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
By burning coal, oil and gas our civilization is exhaling carbon dioxide much faster than the Earth can absorb it.อารยธรรมของเราคือการหายใจ ออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เร็วกว่าโลกสามารถดูดซึมได้ The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oil and gasIf we burn fuels such as coal, oil and gas, it gives off various gases.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油气[yóu qì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] oil and gas, #13,331 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top