ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oak gall

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oak gall-, *oak gall*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oak \Oak\ ([=o]k), n. [OE. oke, ok, ak, AS. [=a]c; akin to D.
   eik, G. eiche, OHG. eih, Icel. eik, Sw. ek, Dan. eeg.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Quercus}. The oaks
    have alternate leaves, often variously lobed, and
    staminate flowers in catkins. The fruit is a smooth nut,
    called an {acorn}, which is more or less inclosed in a
    scaly involucre called the cup or cupule. There are now
    recognized about three hundred species, of which nearly
    fifty occur in the United States, the rest in Europe,
    Asia, and the other parts of North America, a very few
    barely reaching the northern parts of South America and
    Africa. Many of the oaks form forest trees of grand
    proportions and live many centuries. The wood is usually
    hard and tough, and provided with conspicuous medullary
    rays, forming the silver grain.
    [1913 Webster]
 
   2. The strong wood or timber of the oak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among the true oaks in America are:
 
   {Barren oak}, or
 
   {Black-jack}, {Quercus nigra}.
 
   {Basket oak}, {Quercus Michauxii}.
 
   {Black oak}, {Quercus tinctoria}; -- called also {yellow oak}
    or {quercitron oak}.
 
   {Bur oak} (see under {Bur}.), {Quercus macrocarpa}; -- called
    also {over-cup} or {mossy-cup oak}.
 
   {Chestnut oak}, {Quercus Prinus} and {Quercus densiflora}.
 
   {Chinquapin oak} (see under {Chinquapin}), {Quercus
    prinoides}.
 
   {Coast live oak}, {Quercus agrifolia}, of California; -- also
    called {enceno}.
 
   {Live oak} (see under {Live}), {Quercus virens}, the best of
    all for shipbuilding; also, {Quercus Chrysolepis}, of
    California.
 
   {Pin oak}. Same as {Swamp oak}.
 
   {Post oak}, {Quercus obtusifolia}.
 
   {Red oak}, {Quercus rubra}.
 
   {Scarlet oak}, {Quercus coccinea}.
 
   {Scrub oak}, {Quercus ilicifolia}, {Quercus undulata}, etc.
    
 
   {Shingle oak}, {Quercus imbricaria}.
 
   {Spanish oak}, {Quercus falcata}.
 
   {Swamp Spanish oak}, or
 
   {Pin oak}, {Quercus palustris}.
 
   {Swamp white oak}, {Quercus bicolor}.
 
   {Water oak}, {Quercus aquatica}.
 
   {Water white oak}, {Quercus lyrata}.
 
   {Willow oak}, {Quercus Phellos}.
    [1913 Webster] Among the true oaks in Europe are:
 
   {Bitter oak}, or
 
   {Turkey oak}, {Quercus Cerris} (see {Cerris}).
 
   {Cork oak}, {Quercus Suber}.
 
   {English white oak}, {Quercus Robur}.
 
   {Evergreen oak},
 
   {Holly oak}, or
 
   {Holm oak}, {Quercus Ilex}.
 
   {Kermes oak}, {Quercus coccifera}.
 
   {Nutgall oak}, {Quercus infectoria}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among plants called oak, but not of the genus
      {Quercus}, are:
 
   {African oak}, a valuable timber tree ({Oldfieldia
    Africana}).
 
   {Australian oak} or {She oak}, any tree of the genus
    {Casuarina} (see {Casuarina}).
 
   {Indian oak}, the teak tree (see {Teak}).
 
   {Jerusalem oak}. See under {Jerusalem}.
 
   {New Zealand oak}, a sapindaceous tree ({Alectryon
    excelsum}).
 
   {Poison oak}, a shrub once not distinguished from poison ivy,
    but now restricted to {Rhus toxicodendron} or {Rhus
    diversiloba}.
 
   {Silky oak} or {Silk-bark oak}, an Australian tree
    ({Grevillea robusta}).
    [1913 Webster]
 
   {Green oak}, oak wood colored green by the growth of the
    mycelium of certain fungi.
 
   {Oak apple}, a large, smooth, round gall produced on the
    leaves of the American red oak by a gallfly ({Cynips
    confluens}). It is green and pulpy when young.
 
   {Oak beauty} (Zool.), a British geometrid moth ({Biston
    prodromaria}) whose larva feeds on the oak.
 
   {Oak gall}, a gall found on the oak. See 2d {Gall}.
 
   {Oak leather} (Bot.), the mycelium of a fungus which forms
    leatherlike patches in the fissures of oak wood.
 
   {Oak pruner}. (Zool.) See {Pruner}, the insect.
 
   {Oak spangle}, a kind of gall produced on the oak by the
    insect {Diplolepis lenticularis}.
 
   {Oak wart}, a wartlike gall on the twigs of an oak.
 
   {The Oaks}, one of the three great annual English horse races
    (the Derby and St. Leger being the others). It was
    instituted in 1779 by the Earl of Derby, and so called
    from his estate.
 
   {To sport one's oak}, to be "not at home to visitors,"
    signified by closing the outer (oaken) door of one's
    rooms. [Cant, Eng. Univ.]
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

oak gall ( OW1 K G AO1 L)

 


  

 
oak gall
 • ปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top