ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newsworthy

N UW1 Z W ER2 DH IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newsworthy-, *newsworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsworthy[ADJ] น่าสนใจหรือสำคัญเพียงพอที่จะนำมาเป็นรายงานข่าว, Syn. interesting, Ant. uninteresting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A.N.JELL is a treasure trove of newsworthy material.เราจะได้เห็น A.N.Jell ขึ้นปกหน้าสินะ! Ikemen desune (2011)
Anyway, since when is some debutante beach party a newsworthy event?ยังไงก็ตาม,ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่งานเปิดตัวสาวไฮโซที่ชายหาด เป็นงานที่เป็นหัวข้อข่าวได้? Pilot (2009)
'Often it's not particularly dignified or newsworthy but it's always there.บ่อยครั้ง ที่ดูเป็นเรื่องแสนธรรมดา ไม่สลักสำคัญ แต่มันก็เกิดขึ้นตรงนี้ Love Actually (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWSWORTHY    N UW1 Z W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newsworthy    (j) njˈuːzwɜːʳðiː (n y uu1 z w @@ dh ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 newsworthy \newsworthy\ adj.
   Sufficiently interesting to be reported in a newspaper; as, a
   dog biting a man is not a newsworthy item.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newsworthy
   adj 1: sufficiently interesting to be reported in a newspaper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top