ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muralist

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muralist-, *muralist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muralist[N] ช่างเขียนภาพฝาผนัง, Syn. artist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muralist(มู'ระลิสทฺ) n. จิตรกรฝาผนัง,ช่างเขียนภาพบนกำแพงหรือฝาผนัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, if Charles Manson needed a personal muralist, you'd be the guy.ฉันหมายความว่าถ้าชาร์ลส์แมนสันจำเป็นต้อง muralist ส่วนบุคคลที่คุณต้องการจะแต่งตัวประหลาด We Bought a Zoo (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  muralist
      n 1: a painter of murals

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

muralist

 


  

 
muralist
  • ช่างเขียนภาพฝาผนัง[Lex2]
  • (มู'ระลิสทฺ) n. จิตรกรฝาผนัง,ช่างเขียนภาพบนกำแพงหรือฝาผนัง [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top