ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jugal bone

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jugal bone-, *jugal bone*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกโหนกแก้ม[N] jugal bone, See also: malar bone, cheek bone, zygomatic bone

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jugal bone
   n 1: the arch of bone beneath the eye that forms the prominence
      of the cheek [syn: {cheekbone}, {zygomatic bone},
      {zygomatic}, {malar}, {malar bone}, {jugal bone}, {os
      zygomaticum}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jugal bone ( B OW1 N)

 


  

 
jugal
 • (จู'กัล) adj. เกี่ยวกับแก้ม,เกี่ยวกับกระดูกแก้ม [Hope]
bone
 • กระดูก[Lex2]
 • วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์[Lex2]
 • ถอดกระดูก: เอากระดูกออก [Lex2]
 • เรียนอย่างหนัก: มุมานะ, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • (โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน) [Hope]
 • (n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง [Nontri]
 • (vt) แคะกระดูกออก [Nontri]
 • /B OW1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɒun/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top