ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jetten

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jetten-, *jetten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jetten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jetten*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The heroic captain and intrepid doctor cross space to preserve our health.Der mutige Captain und sein Arzt jetten wegen unserer Gesundheit durchs All. The Man Trap (1966)
Statesmen such as myself jetting all over the world, attending major conferences on the future of mankind and we're zonked?Staatsmänner wie unsereiner jetten um die ganze Welt zu wichtigen Gesprächen, die sich auswirken könnten auf die Zukunft der Menschheit, und wir sind total geschafft. The Ministerial Broadcast (1986)
Now we got ninjettes.Jetzt haben wir schon NinjettenAmerican Ninja 3: Blood Hunt (1989)
Dinner in Paris, closing down Harrods so you could shop alone, jetting off to Alaska to see the northern lights, buying Coco Chanel's dummy.Dinner in Paris, Harrods schließen lassen, damit man in Ruhe shoppen kann, wegen des Nordlichts nach Alaska jetten, Coco Chanels Ankleidepuppe kaufen. - Schneiderpuppe. Chapter Three: Pink Poison (2008)
But I don't recall you consulting me every time you jet off to a movie set, Wendy. Well, I never left for more than two weeks.Ja, obwohl du mich damals nie gefragt hast, wenn du von einem Filmset zum anderen jetten wolltest. Chapter Eighteen: Indecent Exposure (2008)
And when you say au revoir, what exactly do you plan to do, nibble croissants and jet around the world for the next fifty years?Willst du Croissants essen und um die Welt jetten für die nächsten 50 Jahre? Engagement (2013)
My father had me convinced that our greatest threat was the Soviets.Mein Vater hat mich davon überzeugt, dass unsere größte Bedrohung die Sowjetten waren. Fallout (2015)
But, um... dropping everything and jetting off to Europe...Aber... alles fallenzulassen und nach Europa zu jetten... Bomb Voyage (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jetten (nach)to jet (off to) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top