ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jabot

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jabot-, *jabot*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jabot    (n) ʒˈæbou (zh a1 b ou)
jabots    (n) ʒˈæbouz (zh a1 b ou z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jabot \Jab"ot\, n. [F.]
   1. Originally, a kind of ruffle worn by men on the bosom of
    the shirt.
    [1913 Webster]
 
   2. An arrangement of lace or tulle, looped ornamentally, and
    worn by women on the front of the dress.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jabot
   n 1: a ruffle on the front of a woman's blouse or a man's shirt

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jabot

 


  

 
jabot
 • (n) /ʒ'æbɒu/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top