ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i don

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i don-, *i don*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
I don't know[SL] ฉันไม่เห็นด้วย
I don't know about[IDM] (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i don't give a damnฉันไม่ห่วง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don 't even know why I'm making this tape.ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันอัดเทปนี้ไว้ทำไม Brokedown Palace (1999)
I don 't care about that.พ่อไม่สนเรื่องนั้น Brokedown Palace (1999)
I don 't know.ไม่รู้ซิ ... The Story of Us (1999)
I don 't know. But I've got another game.ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าผมมีอีกเกมนะ The Story of Us (1999)
I don 't really think I'm being deceivedผมไม่คิดว่าตัวเองถูกหลอกอยู่ซะหน่อย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I', sorry brother, but I don 't remember anything.ผมขอโทษนะ แต่ผมจำอะไรไม่ได้เลย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I don 't want to see such a thing.ชั้นไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้ซะหน่อย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I don 't know, Lizzy, it's like I just woke up and I should start playing again.ไม่รู้สิ ลิซซ่ี่ มันเหมือน... ...เหมือนฉันเพิ่งตื่น... ...ฉันว่าฉันควรจะเล่นมันอีกครั้ง August Rush (2007)
CARL: A dozen, I don 't know. Hold them off till I get there.อาจจะซักโหล ไม่รู้เหมือนกัน นายต้องดูแลพวกเขาจนกว่าฉันจะกลับไปที่นั่น 24: Redemption (2008)
I don '2' want' to know what's going on- but don't hurt him.สิ่งที่เกิดขึ้น? ฉันไม่ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ทำร้ายเขา Fading Gigolo (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i donA couch potato is something that I don't want to be.
i donAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
i donA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
i donAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
i donAnyway I don't like it.
i donAs a rule, I don't drink coffee.
i donAs far as I am concerned, I don't think it true.
i donAs for me, I don't trust him at all.
i donAs for me, I don't want to go out.
i donAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
i donAs it happens, I don't have any money with me today.
i donAs it is very hot today, I don't feel like studying.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้จะเอาอย่างไร[xp] (mai rū ja ao yāngrai) EN: I don't know what to do ; I don't know what he wants   
ไม่รู้เรื่องเลย[xp] (mai rū reūang loēi) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; Do not know at all   FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
ไม่รู้สิ[xp] (mai rū si) EN: I don't know   FR: je ne sais pas !
อย่างนั้นหรือ[excl.] (yāng nan reū) EN: interesting !   FR: ainsi donc ! ; intéressant !
อย่างนั้นเหรอ[excl.] (yāng nan roē) EN: so that's it !   FR: ainsi donc !
อย่างไรก็ไม่รู้[xp] (yāngrai kø mai rū) EN: I don't know   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me, #40,774 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
どうかな[, doukana] (exp) (1) how about ...?; (2) I wonder; I don't know [Add to Longdo]
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about [Add to Longdo]
後は野となれ山となれ[あとはのとなれやまとなれ, atohanotonareyamatonare] (exp) (id) I don't care what follows; The future will take care of itself [Add to Longdo]
自慢じゃないが[じまんじゃないが, jimanjanaiga] (exp) I don't want to boast but [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
知らない[しらない, shiranai] (adj-i) (1) unknown; strange; (2) (id) I don't care; I don't know and I feel nothing [Add to Longdo]
渡殿;渡り殿[わたどの(渡殿);わたりどの, watadono ( watari dono ); wataridono] (n) (See 寝殿造) roofed corridor connecting two buildings (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top