ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i can

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i can-, *i can*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can try.โอ้ย.. เรื่องขี้หมา The Great Dictator (1940)
I can spare one.ผมจะยอมสละเวลา The Great Dictator (1940)
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน The Great Dictator (1940)
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
I can move!ฉันจะย้าย! Pinocchio (1940)
I can talk!ฉันสามารถคุยได้! Pinocchio (1940)
I can walk!ฉันเดินได้! Pinocchio (1940)
- Yes, and I can move too!ใช่และฉันจะย้ายด้วย! Pinocchio (1940)
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต Pinocchio (1940)
I got no strings so I can have funฉันได้สตริงไม่ดังนั้นฉัน สามารถมีความสนุกสนาน Pinocchio (1940)
There, this will be your home, where I can find you always.มีนี้จะเป็นบ้านของคุณ ที่ฉันสามารถหาคุณเสมอ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i canA ballet theater is a place in which I can study motion well.
i canAdmitting what you say, I cannot agree with you.
i canA feeling I can't hide.
i canAfter reading his books I feel I can construct a house.
i canA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
i canAll I can do is to do my best.
i canAll I can do is to give her advice.
i canAll I can do is to work silently.
i canAll I can hear.
i canAll I can think about is next month's vacation. I haven't been on one in so long.
i canAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
i canAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das kann ich nicht versprechen.I can give no such undertaking. [Add to Longdo]
Das mache ich im Schlaf.I can do it on my head. [Add to Longdo]
Er/Sie kommt vom Lande.I can smell the gumleaves. [Austr.] [Add to Longdo]
Ich kann es schon verkraften.I can take it. [Add to Longdo]
Ich kann daraus nicht klug werden.I can make nothing of it. [Add to Longdo]
Ich kann das aus dem Effeff.I can do that standing on my head. [Add to Longdo]
Ich kann das aus dem Effeff.I can do that with both hands tied. [Add to Longdo]
Ich kann ein Lied davon singen.I can tell you a thing or two about it. [Add to Longdo]
Ich kann es allein tun.I can do it by myself. [Add to Longdo]
Ich kann es mir kaum leisten.I can ill afford it. [Add to Longdo]
Ich komme mit weniger aus.I can manage with less. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P) [Add to Longdo]
帰蔵[きぞう, kizou] (n) Gui Cang (Yin period method of Chinese divination) [Add to Longdo]
言い切れない[いいきれない, iikirenai] (exp) I'm not so sure; I can hardly say with any finality that ... [Add to Longdo]
三易[さんえき, san'eki] (n) three methods of Chinese divination (Lian Shan of the Xia period, Gui Cang of the Yin period and Zhou Yi of the Zhou period) [Add to Longdo]
死んでも死に切れぬ[しんでもしにきれぬ, shindemoshinikirenu] (exp) (id) I can't die and leave things this way [Add to Longdo]
先が思いやられる[さきがおもいやられる, sakigaomoiyarareru] (exp,v1) (I can tell) it's going to be hard going [Add to Longdo]
余の辞書には不可能という言葉は無い[よのじしょにはふかのうということばはない, yonojishonihafukanoutoiukotobahanai] (exp) (id) There is nothing that I can't do [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top