Search result for

human immunod [...] y virus (hiv)

(2 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -human immunod [...] y virus (hiv)-, *human immunod [...] y virus (hiv)*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
human immunodeficiency virus (HIV)ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] human immunodeficiency virus (HIV) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

human immunodeficiency virus ( HH Y UW1 M AH0 N, Y UW1 M AH0 N IH2 M Y UW0 N OW0 D IH2 F IH1 SH AH0 N S IY0 V AY1 R AH0 S) (HIV )

 


  

 
human immunodeficiency virus
  • เฮชไอวี: เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เชื้อไวรัสเอดส์ [Lex2]
HIV
  • คำย่อ Human Immunovirus เป็นไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของคนบกพร่อง [Hope]
  • (n) // [OALD]
 


Similar FRENCH words suggested by aspell:
hum an, hum-an, huma, humas, humant, humât, humai, hua, hum, humain, man, hument, rhuma, fuma, huas, puma, rhumas * hic, hi, div, hie

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top