ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazardous waste

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazardous waste-, *hazardous waste*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazardous wasteของเสียอันตราย, Example: ของเสียที่มีองค์ประกอบของวัตถุอันตรายได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Wasteของเสียที่เป็นอันตราย, ของเสียเสี่ยงอันตราย, Example: สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี ส่วนประกอบหรือที่เจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสี และ/หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์อื่น และสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
hazardous wasteขยะอันตราย, ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hazardous Waste Generationการผลิตของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Incineratorเตาเผากำจัดกากสารอันตราย, Example: เป็นเครื่องมือที่ใช้กำจัดกากสารอินทรีย์ หรือกากของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ โดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง 1, 600-2, 500 องศาฟาเรนไฮท์ หรือ 850- 1, 350 องศาเซลเซียส โดยต้องมีเวลา ออกซิเจน รวมทั้งการผสมกันกับออกซิเจนอย่างพอเหมาะ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Landfillหลุมฝังกลบของเสียเสี่ยงอันตราย, Example: พื้นที่ฝังกลบขยะเสี่ยงอันตราย ซึ่งต้องมีวิธีป้องกันสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม เช่น การเลือกสถานที่ การออกแบบที่ดี การจัดการที่เหมาะสม การรวบรวมและบำบัดน้ำชะละลายจากขยะ และการปกคลุมชั้นสุดท้าย ของหลุมฝังกลบอย่างทั่วถึง [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Leachateน้ำชะละลายของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Managementการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย, Example: กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ การลดปริมาณ (Minimization) การวิเคราะห์ (Analysis) การคัดแยก (Segregation) การเก็บรวบรวม (Storage) การเก็บขน (Collection) การขนส่ง (Transportation) การขนถ่าย (Transfer) การบำบัด (treatment) การกำจัด (Disposal) รวมทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ตลอดจนกิจรรมอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเสียที่เป็นอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazardous wastesของเสียอันตราย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said hazardous waste sites near or around the Everglades.ฉันพูดถึงที่ทิ้งขยะมีพิษ บริเวณรอบๆเอเวอร์เกลดส์น่ะ Once Upon a Time... (2011)
This was found in a hazardous waste disposal facility.มีคนเจอสิ่งนี้ในโรงงานกำจัดขยะอันตราย The Survivor in the Soap (2013)
There's a three block dead zone near a hazardous waste reclamation plant.อีกสามบล็อคถึงพื้นที่ ใกล้ที่ทำลายขยะอันตรายในโรงงาน The Man Who Saved Central City (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะอันตราย[khaya antarāi] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [ m ]
ขยะพิษ[khaya phit] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [ m ] ; déchet toxique [ m ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top