ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grand inquisitor

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grand inquisitor-, *grand inquisitor*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grand inquisitor มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grand inquisitor*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Practically the grand inquisitor downstairs.ผู้สอบสวนมือฉมังในนรก Heaven and Hell (2008)
The Grand Inquisitor!นักสอบสวนผู้ยิ่งใหญ่! Frost/Nixon (2008)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Grand Inquisitor
      n 1: director of the court of Inquisition (especially in Spain
           and Portugal)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top