ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go away with

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go away with-, *go away with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go away with[PHRV] ออกไปกับ, Syn. go away
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
go away with[PHRV] เชื่อ, See also: เชื่อถือ, Syn. get away with
go away with[PHRV] ออกจาก (สถานที่หรือเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก), Syn. bring away, come away with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Want to go away with me?อยากจะออกไปเที่ยวด้วยกันงั้นรึ? A Short Film About Love (1988)
We were going to go away with that money.เรากะจะเอาเงินไว้ไปเที่ยว Punchline (1988)
Jordan asked me to go away with him and get married.จอร์แดนขอให้ฉันไปกับเขา... City of Angels (1998)
And I go away with him.แล้วฉันก็ไปกับเขา Pola X (1999)
You wanna go away with me this weekend?คุณต้องไปเที่ยววันหยุดนี้กับผมนะ The Heart of the Matter (2007)
Why would I want to go away with you?ทำไมฉันต้องไปกับคุณด้วย The Heart of the Matter (2007)
I can't wait to go away with you.แทบทนที่จะไปกับคุณไม่ไหวแล้ว The British Invasion (2007)
This is my chance to make Doakes go away without spilling a single drop of his blood.นี่เป็นโอกาสที่จะกำจัดโดคส์แล้ว โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ That Night, a Forest Grew (2007)
Right now, you need to go away with Molly.จำวันสุดสัปดาห์ที่ผมวิ่งไปหาคุณที่... Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Wait, you're not gonna let them go away with that, are you?เดี๋ยว,เธอไม่ได้ปล่อยให้เขาทำอย่างนั้น.. ใช่มั้ย? Loyal and True (2008)
You know our rule is you don't go away with clients.ลูกค้า ใช่มั้ย The Girlfriend Experience (2009)
They go away with him.พวกนั้นออกไปกับเขา They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top