ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foremasts

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foremasts-, *foremasts*, foremast
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา foremasts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *foremasts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foremast[N] เสากระโดงหน้าของเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hoist the signals from the foremast below the yard.ชักธงเรือส่งสัญญาณจากเสากระโดงหน้าเรือ ต่ำกว่าเพลาเรือ VIII. (2014)
Mr. Ramsdell, secure the other end of the line to the foremast.นาย แรมสเดล ปลอดภัย ปลายอีกด้านของสาย เสากระโดง In the Heart of the Sea (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสากระโดง[N] mast, See also: foremast, Syn. เสาเรือ, Example: พายุพัดเสากระโดงเรือหัก 3 ท่อน, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: เสาสำหรับกางใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสากระโดง[n.] (saokradōng) EN: mast ; foremast   FR: mât de navire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foremast (n) fˈɔːmaːst (f oo1 m aa s t)
foremasts (n) fˈɔːmaːsts (f oo1 m aa s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前桅[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, ] foremast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fockmast {m} [naut.] | Fockmasten {pl}foremast | foremasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平水夫[へいすいふ, heisuifu] (n) foremast hand; common sailor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top