ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flirtatious

F L ER0 T EY1 SH AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flirtatious-, *flirtatious*, flirtatiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flirtatious[ADJ] เจ้าชู้, See also: ชอบแทะโลม, Syn. teasing, amorous, coquettish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy,wanton

English-Thai: Nontri Dictionary
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's me-- Wheeler Walker W, your slightly flirtatious barkeep.ฉันเอง-- วีเลอร์ วอลเกอร์ "W" บาร์เทนเดอร์ เจ้าชู้ เล็กน้อยของคุณไง Married to the Job (2012)
( Flirtatious chuckle )( Flirtatious chuckle ) Married to the Job (2012)
All I'm asking is if it's possible to adopt a flirtatious attitude towards the doctor.ฉันแค่ถามว่าจะเป็นไปได้ไหม ที่จะหว่านเสน่ห์ใส่คุณหมอสักนิด The Grand Seduction (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIRTATIOUS F L ER0 T EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flirtatious (j) flˈɜːʳtˈɛɪʃəs (f l @@1 t ei1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娇媚[jiāo mèi, ㄐㄧㄠ ㄇㄟˋ, / ] flirtatious, #31,954 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] flirtatious; short flight, #154,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) [Add to Longdo]
流し目;ながし目;ながし眼[ながしめ, nagashime] (n) (1) sidelong glance; (2) flirtatious glance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flirtatious
      adj 1: like a coquette [syn: {coquettish}, {flirtatious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top