ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explication

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explication-, *explication*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explication(n) การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explicationn. การอธิบาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง, คำแปล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explicationอรรถวิภาค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Explicate.-Explicate. Quantum of Solace (2008)
I have even less time for explicating why said request should be obvious.ผมยิ่งมีเวลาน้อยอยู่ สำหรับข้อมูลที่ซับซ้อน นั่นคือทำไมผมขอร้องคุณ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Must you be so explicable?ฉันทนมันได้อยู่แล้ว Episode #1.6 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแจกแจง(n) explication, See also: recapitulation, digestion, Example: ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้เราได้จัดให้มีแนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแจกแจง[kān jaēkjaēng] (n) EN: explication

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
explication

WordNet (3.0)
explication(n) the act of making clear or removing obscurity from the meaning of a word or symbol or expression etc.
explication(n) a detailed explanation of the meaning of something

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Explication

n. [ L. explicatio: cf. F. explication. ] 1. The act of opening, unfolding, or explaining; explanation; exposition; interpretation. [ 1913 Webster ]

The explication of our Savior's parables. Atterbury. [ 1913 Webster ]

2. The sense given by an expositor. Bp. Burnet. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top