ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dragoman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dragoman-, *dragoman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dragomann. นักล่ามืออาชีพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dragoman (n) drˈægoumən (d r a1 g ou m @ n)
dragomans (n) drˈægoumənz (d r a1 g ou m @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dragoman \Drag"o*man\, n.; pl. {Dragomans}. [From F. dragoman,
   or Sp. dragoman, or It. dragomanno; all fr. LGr. ?, Ar.
   tarjum[=a]n, from the same source as E. targum. Cf.
   {Drogman}, {Truchman}.]
   An interpreter; -- so called in the Levant and other parts of
   the East.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dragoman
   n 1: an interpreter and guide in the Near East; in the Ottoman
      Empire in the 18th and 19th centuries a translator of
      European languages for the Turkish and Arab authorities and
      most dragomans were Greek (many reached high positions in
      the government)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top