Search result for

divorce (one's wife)

(0 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divorce (one's wife)-, *divorce (one's wife)*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

divorce ( D IH0 V AO1 R S) (one ( W AH1 N, HH W AH1 N)'s ( EH1 S) wife ( W AY1 F))

 


  

 
divorce
 • การแตกแยก: การแยกจากกัน [Lex2]
 • การหย่า: การหย่าร้าง [Lex2]
 • แยกออก: แยกเป็นสองส่วน [Lex2]
 • หย่า: เลิก, ร้าง, หย่าร้าง, หย่าขาด [Lex2]
 • หย่าร้าง: หย่าขาด, เลิกร้าง [Lex2]
 • (ดิวอร์ส\') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) . ###SW. divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce [Hope]
 • (n) การหย่า,การตัดขาด,การแยกทาง [Nontri]
 • (vt) หย่าร้าง,ฟ้องหย่า,ตัดขาด,แยกทางกัน [Nontri]
 • /D IH0 V AO1 R S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
wife
 • ภรรยา: เมีย, ภริยา, ชายา, มเหสี [Lex2]
 • (ไวฟฺ) n. ภรรยา,ผู้หญิง vi. vt. แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา ###SW. wifedom n. -Phr. (take to wife แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา) pl. wives ###S. helpmate,spouse [Hope]
 • (n) ภรรยา,แม่บ้าน [Nontri]
 • /W AY1 F/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top