ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disagree with

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disagree with-, *disagree with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disagree with[PHRV] คิดต่างจาก
disagree with[PHRV] ไม่เข้ากับ, See also: แตกต่างจาก
disagree with[PHRV] เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How dare you disagree with us!แกกล้าเถียงเรา! James and the Giant Peach (1996)
- How dare you disagree with us!- แกกล้าไม่เห็นด้วยกับเรา! James and the Giant Peach (1996)
If you disagree with me, then fire me. And we'll call it quits.ถ้าไม่เห็นด้วยกับฉัน ก็ไล่ฉันออกสิ และเราจะได้ยกเลิกการสอน My Tutor Friend (2003)
Yes, yes, interesting. But they would disagree with you in Spain.ใช่ครับใช่ แต่ที่สเปนจะเห็นแตกต่างออกไป The Da Vinci Code (2006)
While I strongly disagree with the court's decision, I accept it.ในขณะที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการตัดสินของศาล ผมยอมรับมัน An Inconvenient Truth (2006)
-This is the part of the female perspective I disagree with.เป็นความรู้สึกของฝ่ายหญิง แต่แบบนั้นผมไม่เห็นด้วยหรอก Sita Sings the Blues (2008)
I have a feeling you might disagree with that.ฉันมีความรู้สึกว่า นายไม่น่าจะเห็นด้วย Superhero Movie (2008)
I disagree with your assessment.ก่อนหน้านี้ ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
i disagree with your analysis.ฮอดจ์ คุณจริงจังไปรึเปล่า มันไม่ใช่บทวิเคราะห์ทางกฎหมายนะ Cradle to Grave (2009)
hotch, look, yeah, ok, sometimes your actions, i may disagree with them, but it's not enough for you to leave this team.ฮอดจ์ ฟังนะ... โอเค บางครั้งการกระทำของคุณ ผมอาจไม่เห็นด้วย Cradle to Grave (2009)
I'll have to disagree with you on that one.ข้าคงจะไม่เห็นด้วยกับท่านในเรื่องนั้น Grievous Intrigue (2010)
You disagree with my conclusion that the two of you are in love.พวกคุณไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของผม ว่าพวกคุณสองคนรักกัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disagree withI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
disagree withI can't disagree with you on that.
disagree withI disagree with you.
disagree withI disagree with you on the matter.
disagree withIf you disagree with him, he is liable to get angry.
disagree withI'm afraid I have to disagree with you about this project.
disagree withIt pains me to disagree with your opinion.
disagree withJust for the record, I totally disagree with this decision.
disagree withThey consider it impolite to disagree with someone they don't know very well.
disagree withThis is the reason I disagree with you.
disagree withThis is where I absolutely disagree with you.
disagree withThis is where we absolutely disagree with you.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disagree with
      v 1: not be very easily digestible; "Spicy food disagrees with
           some people"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top