ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cross-fertilization

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cross-fertilization-, *cross-fertilization*
Japanese-English: EDICT Dictionary
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cross-fertilisation \cross-fertilisation\, cross-fertilization
 \cross-fertilization\n.
   1. fertilization by the union of male and female gametes from
    different individuals of the same species.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cross-fertilization
   n 1: fertilization by the union of male and female gametes from
      different individual of the same species [syn: {cross-
      fertilization}, {cross-fertilisation}] [ant: {self-
      fertilisation}, {self-fertilization}]
   2: interchange between different cultures or different ways of
     thinking that is mutually productive and beneficial; "the
     cross-fertilization of science and the creative arts" [syn:
     {cross-fertilization}, {cross-fertilisation}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

cross ( K R AO1 S)-fertilization ( F ER2 T AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N)

 


  

 
cross
 • กากบาท[Lex2]
 • การผสมข้ามพันธุ์: ลูกผสม [Lex2]
 • การผสมผสาน[Lex2]
 • ขัดขวาง: ต่อต้าน [Lex2]
 • ข้าม[Lex2]
 • ฉุนเฉียว: โกรธ [Lex2]
 • เตะบอลขวางสนาม[Lex2]
 • ทำให้มีอาณาเขตถึง[Lex2]
 • แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)[Lex2]
 • ผสมข้ามพันธุ์[Lex2]
 • มีอาณาเขตถึง[Lex2]
 • ไม้กางเขน (ของศาสนาคริสต์)[Lex2]
 • (ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว [Hope]
 • (n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ [Nontri]
 • (vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน [Nontri]
 • /K R AO1 S/ [CMU]
 • (v) /kr'ɒs/ [OALD]
fertilization
 • การผสมพันธุ์: การทำให้เกิดผล [Lex2]
 • (เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์. ###S. fertilisation ,fecundation [Hope]
 • (n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์ [Nontri]
 • /F ER2 T AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /fˌɜːʳtəlaɪz'ɛɪʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top