ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coo

K UW1   
151 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coo-, *coo*
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
coordinate(v) ประสานงาน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว
so coolเจ๋ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coo[VT] กระซิบกระซาบ
coo[VI] กระซิบกระซาบ
coo[VI] ขัน (เสียงนกพิราบ)
coo[N] เสียงร้องของนกพิราบหรือนกเขา, See also: เสียงร้องกู่ๆ
cook[VI] เกิดขึ้น
cook[VI] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร
cook[VT] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร, Syn. prepare, make, fix
cook[VT] ปลอมแปลง
cook[N] พ่อครัว, See also: คนทำอาหาร, Syn. chef
cook[VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
cooch(คูช) n. ระบำส่วยตะโพกชนิดหนึ่ง
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cook-out(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
cookout(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cooky(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล

English-Thai: Nontri Dictionary
coo(n) เสียงร้องคู,เสียงขันคู
coo(vi) ขันคู,กู่,ร้อง
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cook(vi,vt) ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ประกอบอาหาร
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
cooky(n) ขนมคุกกี้
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool bloodอย่างเลือดเย็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool colourสีเย็น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool time; off-timeเวลาเย็นตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coolantตัวทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolantตัวทำให้เย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolant-override valve; vacuum-control valveลิ้นช่องสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooled shoeตัวประกับหล่อเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookปรุง [การแพทย์]
Cook Islandsหมู่เกาะคุก [TU Subject Heading]
Cooked Volumeปริมาตรสุก [การแพทย์]
Cookers, Pressureหม้ออบไอน้ำที่ใช้เตรียมอาหาร,หม้อนึ่งความดัน,หม้อความดัน [การแพทย์]
Cookeryการปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Cookeryการครัว [การแพทย์]
Cookery (Avocado)การปรุงอาหาร (อะโวคาโด) [TU Subject Heading]
Cookery (Bananas)การปรุงอาหาร (กล้วย) [TU Subject Heading]
Cookery (Beef)การปรุงอาหาร (เนื้อโค) [TU Subject Heading]
Cookery (Bread)การปรุงอาหาร (ขนมปัง) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cookies girl (n ) เด็กผู้หญิง
coolly[yaang tae] (adv ) อย่างเท่ห์
cooperage (n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
coopetition (n jargon ) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)
coordinateเท่ากัน, ประสานกัน, เข้าคู่กัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just wanna know why Miss Captain Katie Coo here is acting so high and mighty these days.ฉันอยากจะรู้ว่า ทำไมกัปตันสาวสวยถึงมาที่นี่ ในวันที่อากาศร้อนตับแตกอย่างนี้ Rogue (2007)
Oh, you've known them a couple hours, and all they did was coo on you and cry.โอ นายรู้จักพวกเขาแค่ไม่กี่ชั่วโมง และที่เขาทำก็แค่ร้องไห้ คร่ำครวญ Beautifully Broken (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cooA cookie almost choked the baby.
cooA gas stove provides the most even heat for cooking.
cooA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
cooAll the guests did justice to his wife's cooking.
cooAll things cooperated to make her pass the exam.
cooAre you good at cooking?
cooAs a cook he is in a class by himself.
cooAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
cooAs the day got cooler, I had to put on a sweater.
cooAs we go up higher, the air becomes cooler.
cooAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
cooAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประสานงาน[N] coordinator, See also: coordinate, Syn. คนประสานงาน, Example: กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการศึกษาลู่ทางในตลาดต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้ฝ่ายต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
ผู้ร่วมมือ[N] cooperator, See also: cooperant, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พร้อมใจช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ชาเย็น[ADJ] cold, See also: cool, unfeeling, irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, Ant. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี, Example: จากการศึกษาประวัติคนไข้พบว่า คนไข้มีมารดาที่มีบุคลิกลักษณะกระด้าง ชาเย็น เจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่ไม่สนใจไยดีกับคนหรือสิ่งรอบข้าง
เครื่องดูดควัน[N] cooker hood, Example: ข้อที่ควรระวังสำหรับครัวที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารก็คือ เรื่องของกลิ่นอาหารขณะที่กำลังปรุงจะเข้ามารบกวนได้ ดังนั้นการใช้เครื่องดูดควันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น
เครื่องดูดควัน[N] cooker hood
สหการ[N] cooperation, Syn. การร่วมมือ, Example: การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กำหนดชื่ออำนาจหน้าที่และระเบียบการดำเนินงานไว้, Thai definition: รูปแบบของการกระทำระหว่างกันทางสังคมซึ่งบุคคลและกลุ่มร่วมกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน
ประสานงาน[V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
กุเรื่อง[V] cook up, See also: concoct, invent, make up, contrive, fabricate, trump up, Syn. สร้างเรื่อง, แต่งเรื่อง, ยกเมฆ, มดเท็จ, Example: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน, Thai definition: สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
หุงข้าว[V] cook rice, Example: น้าสุดาก้มหน้าก้มตาหุงข้าว ผัดกับข้าวอย่างรีบเร่ง, Thai definition: ทำข้าวให้สุกด้วยวิธีต้มแล้วทำให้น้ำแห้ง
เลขเด็ด[N] lucky number, See also: cool number, Example: นางได้เลขเด็ดมาจากเจดีย์ในวัด, Count unit: ตัว, Thai definition: เลขที่เก็งด้วยความมั่นใจว่าจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer   FR: bière glacée [f]
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire

CMU English Pronouncing Dictionary
COO K UW1
COOS K UW1 S
COOK K UH1 K
COOL K UW1 L
COOT K UW1 T
COON K UW1 N
COOP K UW1 P
COOKS K UH1 K S
COODY K UW1 D IY0
COONE K UW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coo (v) kˈuː (k uu1)
cook (v) kˈuk (k u1 k)
cool (v) kˈuːl (k uu1 l)
coon (n) kˈuːn (k uu1 n)
coop (v) kˈuːp (k uu1 p)
coos (v) kˈuːz (k uu1 z)
coot (n) kˈuːt (k uu1 t)
Coors (n) kˈuəʳrz (k u@1 r z)
cooed (v) kˈuːd (k uu1 d)
cooks (v) kˈuks (k u1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2, #3,477 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421), #3,664 [Add to Longdo]
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination, #5,936 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join, #6,597 [Add to Longdo]
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, ] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc, #8,459 [Add to Longdo]
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] cooling; cool off, #9,748 [Add to Longdo]
合力[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, ] cooperate, #10,182 [Add to Longdo]
厨师[chú shī, ㄔㄨˊ ㄕ, / ] cook, #11,209 [Add to Longdo]
烹饪[pēng rèn, ㄆㄥ ㄖㄣˋ, / ] cooking; culinary arts, #14,099 [Add to Longdo]
坐标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] coordinate (geom.); also written 座標|座标, #15,378 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cookie {n}; Online-Identifikator {m} [comp.]cookie [Add to Longdo]
Cooksturmvogel {m} [ornith.]Cook's Petrel [Add to Longdo]
Cook Inseln [geogr.]Cook Islands (ck) [Add to Longdo]
Betriebsleiter {m}COO : Chief Operating Officer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alcool(n) |m| แอลกอฮอล์

Japanese-English: EDICT Dictionary
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] technical cooperation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coo \Coo\, v. i. [imp. & p. p. {Cooed}; p. pr. & vb. n.
   {Cooing}.]
   1. To make a low repeated cry or sound, like the
    characteristic note of pigeons or doves.
    [1913 Webster]
 
       The stockdove only through the forest cooes,
       Mournfully hoarse.          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To show affection; to act in a loving way. See under
    {Bill}, v. i. "Billing or cooing." --Byron.
    [1913 Webster] Cooey

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coo
   n 1: the sound made by a pigeon
   v 1: speak softly or lovingly; "The mother who held her baby was
      cooing softly"
   2: cry softly, as of pigeons

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top