ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrastingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrastingly-, *contrastingly*, contrasting
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrastingly (a) kˈəntrˈaːstɪŋliː (k @1 n t r aa1 s t i ng l ii)
contrasting (v) kˈəntrˈaːstɪŋ (k @1 n t r aa1 s t i ng)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น Won't Get Fueled Again (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrastingThe explanation below was achieved by comparing and contrasting a variety of different theories.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างกัน[tāngkan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied  FR: différent ; divergent
ตัดกัน[tatkan] (x) EN: contrasting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRASTING K AH0 N T R AE1 S T IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail #66,786 [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man #113,849 [Add to Longdo]
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, / ] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero #194,267 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenüberstellung { f }contrast; contrasting [Add to Longdo]
Kontrastfarbe { f }contrasting colour; contrasting color [ Am. ] [Add to Longdo]
Kontrastwirkung { f }contrasting effect [Add to Longdo]
abstechen; sich abheben (von) | abstechend | abgestochento contrast with | contrasting with | contrasted with [Add to Longdo]
entgegensetzendcontrasting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrastingly
   adv 1: in a contrasting manner; "contrastingly, both the rooms
       leading off it gave an immediate impression of being
       disgraced"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top