ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compensate for

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compensate for-, *compensate for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compensate for[PHRV] ชดเชยสำหรับ, See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม? Memoirs of a Geisha (2005)
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
That is, you will compensate for my own demerit.นั่นคือ ที่เจ้าจะต้องตอบแทนต่อความบกพร่องของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น The Ugly Truth (2009)
Memories are temporarily stored in this area and in order to compensate for the damage to Megumi-san's brain it's just beginning to use this area...ความทรงจำชั่วคราวจะถูกเก็บไว้ในส่วนนี้.. และเพื่อที่จะชดเชยความเสียหายของสมองของเมกุมิซํง มันก็เพิ่งเริ่มที่จะใช้บริเวณนี้แทน Episode #1.3 (2009)
Take the syllables and compensate for age...เอา... ...ทีละพยางค์... ...แล้วชดเชยด้วยอายุ... Episode #1.5 (2009)
Well, I'd assume that was to compensate for his condition.ผมสันนิษฐานว่า เพื่อเป็นการชดเชยความพิการของเขา The Dwarf in the Dirt (2009)
I thought I could compensate for your dad going, but it's been hard.แม่นึกว่าจะทดแทนพ่อได้ แต่มันยาก Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
She had to do something to compensate for being named Prudence.เค้าต้องมีอะไรบางอย่าง เพื่อชดเชยที่ชื่อ พรูเดนซ์ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
I'll compensate for your damage.ฉันจะชดใช้ค่าเสียหายเอง Episode #1.13 (2010)
I'm sorry things turned out like this, but I'll compensate for this in some other form.ฉันเสียใจที่มันต้องจบลงอย่างนี้ แต่ฉันจะชดเชยในในรูปแบบอื่น Episode #1.16 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compensate forDiligence may compensate for lack of experience.
compensate forExpensive meals can't compensate for lack of sleep.
compensate forI worked hard to compensate for the loss.
compensate forMoney cannot compensate for life.
compensate forTo compensate for his unpleasant experiences in hospital, Tom drank a little more than was good for him.
compensate forWho will compensate for the loss?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai khāsīahāi) EN: compensate for damages ; pay damages   

Japanese-English: EDICT Dictionary
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap [Add to Longdo]
補う[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P) [Add to Longdo]
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]
埋め合わす;埋め合す;埋めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s,vt) (See 埋め合わせる) to make up for; to compensate for [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top