ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coming back

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coming back-, *coming back*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, nonsense, nonsense. It's just like coming back home.- ไร้สาระน่า ก็เเค่กลับมาบ้าน Rebecca (1940)
The old man opened his eyes, and for a long moment... ... he was coming back from a long way away.ชายชราเปิดตาของเขา และเป็นช่วงเวลาที่นานเขาเป็น กลับมาจากทางยาวออกไป The Old Man and the Sea (1958)
I want to see you coming back on the high port, grinning.พอร์ตสูงยิ้มมีเลือดไหลลงมา How I Won the War (1967)
I was coming back from the island of Tinian to Leyte just delivered the bomb, the Hiroshima bomb.ผมเพิ่งกลับมาจากเกาะทิเนียน เพื่อจะไปเลย์ติ... เพิ่มทิ้งระเบิดไปเลย ระเบิดฮิรชิมา Jaws (1975)
It's coming back !The Thing (1982)
We know you are coming back when life return to our village.เรารู้ว่าคุณจะกลับมา เมื่อชีวิตกลับไปยังหมู่บ้านของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I passed it coming back from the tanning session.ผมเพิ่งจะประชุมเสร็จแล้วก็กลับผ่านทางนั้นพอดี Mannequin (1987)
He'll be coming back real soon.He'll be coming back real soon. Big (1988)
They get me back in the bush, I'm coming back in a bag.ถ้าฉันเข้าไปในป่ากับพวกนี้อีกก็ซี้แหง ใส่โลงกลับมาได้เลย Casualties of War (1989)
Are you coming back to Moscow?คุณกลับไปยังกรุงมอสโกมา? The Russia House (1990)
And he's coming back smiling.และเขาก็กลับมายิ้ม The Russia House (1990)
If we be putting him back together and finding him a true love, he will be coming back to life.แล้วถ้าเราเอาเขามาประกอบคืนเข้าด้วยกัน และตามหารักแท้ให้เขา บางที เขาอาจจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coming backAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
coming backHe lost no time coming back.
coming backHe's coming back from America a week from today.
coming backI am sure of your son coming back safe and sound.
coming backMy past indiscretions are coming back to haunt me.
coming back(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
coming backPlease tell me when you are coming back.
coming backThere is no hope of his coming back safe.
coming backWhen are you coming back?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลับคืน[N] returning, See also: coming back, Example: การกลับคืนมาของนักมวยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰り(P);還り[かえり, kaeri] (n) return; coming back; (P) [Add to Longdo]
帰朝[きちょう, kichou] (n,vs) returning from abroad; coming back to one's country (Japan) [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n,vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) [Add to Longdo]
神迎え[かみむかえ, kamimukae] (n) (See 神送り) rite welcoming back the gods from Izumo Shrine (on the last day of the tenth lunar month) [Add to Longdo]
来復[らいふく, raifuku] (n) return; coming back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coming back
      n 1: the occurrence of a change in direction back in the
           opposite direction [syn: {return}, {coming back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top