ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come away

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come away-, *come away*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come away from the window, dear. When I have settled my business affairs.ออกมาจากตรงหน้าต่างที่รัก เมื่อผมจัดการธุระนี่ให้เรียบร้อยก่อน Episode #1.5 (1995)
Sweetie, come away from it, please.ห่างๆ หน่อยลูก Bicentennial Man (1999)
Buddha, come away from the door.บูดา ออกมาห่างๆประตู The Day After Tomorrow (2004)
- Come away from here.ออกมาห่างๆ Around the World in 80 Days (2004)
You used to come away easy, and now it's like seein' the Pope.นายไม่เคยมีปัญหาที่จะออกมาเจอกัน แต่ตอนนี้ดูมันช่างลำบากซะเหลือเกิน Brokeback Mountain (2005)
Call it off and come away with me.ยกเลิกการหมั้นแล้วไปกับผม The Illusionist (2006)
And beg her to come away with me, tonight.ผมจะขอให้เธอหนีไปกับผม คืนนี้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Love. Come away with me.ความรัก Slumdog Millionaire (2008)
Come away with me.ไปกับฉันเถอะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I asked her to come away with me.ผมข้อร้องให้เธออยู่กับผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- No, you always come away disappointed.-จริงๆ นะ แล้วพ่อก็จะผิดหวังออกมาทุกครั้งเลย Inkheart (2008)
Not gonna do it again. Come away with me.ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นอีกครั้ง มากับผมซิ In the Realm of the Basses (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come away
   v 1: come to be detached; "His retina detached and he had to be
      rushed into surgery" [syn: {detach}, {come off}, {come
      away}] [ant: {attach}]
   2: leave in a certain condition; "She came away angry"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top