ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chesterfield

CH EH1 S T ER0 F IY2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chesterfield-, *chesterfield*, chesterfiel
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chesterfield(n) โซฟาขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
chesterfield(n) เสื้อคลุม, เก้าอี้นวมยาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the murder of oswald chesterfield cobblepot.ข้อหาฆาตกรรมออสวอลด์ เชสเตอร์ฟิลด์ ค๊อบเบิ้ลพอต Spirit of the Goat (2014)
You're under arrest for the murder of Oswald Chesterfield Cobblepot.คุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรม ออสวอลด์ เชสเตอร์ฟิลด์ คอบเบิ้ลพอต Penguin's Umbrella (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้านั่งยาว[mānang yāo] (n, exp) EN: sofa ; couch ; chesterfield  FR: sofa [ m ] ; divan [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHESTERFIELD CH EH1 S T ER0 F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chesterfield (n) tʃˈɛstəfiːld (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfield (n) tʃˈɛstəfiːld (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfields (n) tʃˈɛstəfiːldz (ch e1 s t @ f ii l d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェスターフィールド[chiesuta-fi-rudo] (n) chesterfield [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chesterfield \chesterfield\ n.
   1. a davenport with upright armrests.
    [WordNet 1.5]
 
   2. a fitted overcoat with a velvet collar.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chesterfield
   n 1: suave and witty English statesman remembered mostly for
      letters to his son (1694-1773) [syn: {Chesterfield},
      {Fourth Earl of Chesterfield}, {Philip Dormer Stanhope}]
   2: an overstuffed davenport with upright armrests
   3: a fitted overcoat with a velvet collar

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top