ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blatantly

B L EY1 T AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blatantly-, *blatantly*, blatant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not blatantly stare at me!อย่ามาจ้องฉันแบบโจ่งแจ้ง Me Too, Flower! (2011)
Given the way he was blatantly licking my boots at breakfast, it's pretty obvious he's up to something.จากอาการอันโจ่งเเจ้งของเขา เลียแข้งเลียขาฉันช่วงอาหารเช้า มันแน่นอนเหลือเกินว่า เขากำลังคิดจะทำอะไรอยู่ Intuition (2012)
Oh, I hate to interrupt the blatantly homoerotic overtones of whatever the two of you are on the verge of crying about, so I will be brief.โอ้ว ฉันละไม่อยากจะขัดจังหวะ การประสานเสียงหื่นกาม หรืออะไรก็ตามที่พวกนายกำลังจะทำ Tina in the Sky with Diamonds (2013)
You willfully and blatantly disobeyed orders.นายจงใจฝืนคำสั่งอย่างเปิดเผย Allied (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร
โจ๋งครึ่ม(adv) openly, See also: blatantly, glaringly, flagrantly, openly and recklessly, Syn. โจ่งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, Example: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง, Thai Definition: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLATANTLY B L EY1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blatantly (a) blˈɛɪtntliː (b l ei1 t n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Blatantly \Bla"tant*ly\, adv.
     In a blatant manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  blatantly
      adv 1: in a blatant manner; "they blatantly violated the laws"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top